ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eczema

EH1 K S AH0 M AH0   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eczema-, *eczema*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eczema[N] โรคเรื้อนกวาง, See also: โรคผิวหนัง, Syn. dermatitis, inflammation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eczema(เอค'ซะมะ,อิกซี'มะ) n. กลุ่มของภาวะอักเสบของโรคผิวหนังที่เป็นผื่นแดงโดยเฉพาะ และอาจเป็นตุ่มพุพองตกสะเก็ด คัน แสบ., See also: eczematous adj. ดูeczema

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eczema๑. ผื่นแดง, ตุ่มน้ำ๒. ผิวหนังอักเสบออกผื่น [มีความหมายเหมือนกับ dermatitis, eczematous] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eczema, allergic; dermatitis, atopic; eczema, atopicผิวหนังอักเสบเหตุภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eczema, atopic; dermatitis, atopic; eczema, allergicผิวหนังอักเสบเหตุภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eczema, xerotic; xeroderma; xerodermia; xerosis cutisภาวะผิวหนังแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eczematous dermatitisผิวหนังอักเสบออกผื่น [มีความหมายเหมือนกับ eczema ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eczemaเอ็กซีมา [TU Subject Heading]
Eczemaเอ็กซีมา,เอกซีมา,โรค,โรคแพ้ผื่นคัน,เอคซีมา,ผื่นคันเรื้อรัง,ผื่นผิวหนังเอกซีมา,ผิวหนังอักเสบเป็นแผล,ผื่น,ผื่นแดง,น้ำเหลืองแฉะ,การอักเสบของผิวหนัง,ผื่นคัน,ผื่นอักเสบ [การแพทย์]
Eczema Herpeticumเอคซีมาเฮอร์พิติคัม,การติดเชื้อเริมในผู้ป่วยโรคผิวหนัง [การแพทย์]
Eczema Marginatumโรคกลากของขาหนีบ [การแพทย์]
Eczema, Acuteเม็ดตุ่มใส [การแพทย์]
Eczema, Allergicแผลอักเสบจากการแพ้ [การแพทย์]
Eczema, Childhoodตุ่มแดงขึ้นที่ใบหน้าโดยเฉพาะในเด็กเล็ก [การแพทย์]
Eczema, Chronicโรคเรื้อนกวาง [การแพทย์]
Eczema, Perianalการอักเสบรอบก้น [การแพทย์]
Eczema, Stasisสเตซิสเอคซีมา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Oh, no, I have... I have eczema. - Oh.โอ้ ไม่หนาวครับ ผมเป็นโรคผิวหนัง โอ้ Funny Games (2007)
That's-- no, that's eczema,นั่นมัน--ไม่ โรคผิวหนังน่ะ Chuck Versus the Best Friend (2009)
I noticed that Chuck left behind his eczema moisturizing cream, which he needs a prescription for.ฉันรู้สึกว่าชัคจะลืมครีมแก้ผื่นของเขานะ ที่เขาได้ใบสั่งยาไปน่ะ Chuck Versus the Honeymooners (2010)
William, while your kids are singing songs about blackheads and eczema,วิลเลียม ในขณะที่เด็กๆของนาย กำลังร้องเพลงเกี่ยวกับ สิวหัวดำและโรคผื่นผิวหนัง Original Song (2011)
My atopic eczema requires custom-made silk pajamas.โรคผื่นแพ้ทำให้ผมต้องใช้ ชุดนอนผ้าไหมที่สั่งตัด Dentist of Detroit (2011)
She has some eczema on her wrist and ankles.เขาเป็นผื่นตามข้อมือและข้อเท้า Fermentation Family (2011)
Feed her a lot of kimchi because it's very good for eczema.ให้ลูกกินกิมจิเยอะๆ มันดีสำหรับอาการผดผื่น Fermentation Family (2011)
I mean, she says it's eczema, but I'm like,เธอบอกว่าเป็นโรคผิวหนัง แต่ฉันก็แบบ Single Fright Female (2012)
My character just had her first period. Mine has eczema!ตัวละครของฉันเป็นประจำเดือนครั้งแรก Economics of Marine Biology (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เรื้อนกวาง[N] eczema, Syn. โรคขี้เรื้อนกวาง, เรื้อนกวาง, Example: คนไข้รายนี้ป่วยเป็นโรคขี้เรื้อนกวางตั้งแต่ปีที่แล้ว, Thai definition: ชื่อโรคผิวหนังเรื้อรังชนิดหนึ่งซึ่งติดต่อได้ ทำให้ผิวหนังเป็นผื่น มักเป็นตามบริเวณข้อเท้าหัวเข่าหรือที่มือเอื้อมไปเกาถึง
กลาก[N] ringworm, See also: eczema, Syn. ขี้กลาก, Example: กระเทียมสามารถแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ และกลากเกลื้อนได้, Thai definition: ชื่อโรคผิวหนังอย่างหนึ่ง มีหลายชนิด เกิดจากเชื้อรา ขึ้นเป็นวง มีอาการคัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลาก[n.] (klāk) EN: ringworm ; eczema   FR: teigne [f] ; dartre [f] ; eczéma [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ECZEMA    EH1 K S AH0 M AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eczema    (n) ˈɛksɪmə (e1 k s i m @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
湿疹[shī zhěn, ㄕ ㄓㄣˇ, 湿 / ] eczema, #29,756 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ekzem {n} [med.] | Ekzeme {pl}eczema | eczemas [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
脂漏性皮膚炎[しろうせいひふえん, shirouseihifuen] (n) seborrheic dermatitis; seborrheic eczema [Add to Longdo]
湿疹[しっしん, shisshin] (n) eczema; rash; (P) [Add to Longdo]
胎毒[たいどく, taidoku] (n) congenital eczema [Add to Longdo]
[くさ, kusa] (n) eczema [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eczema
      n 1: generic term for inflammatory conditions of the skin;
           particularly with vesiculation in the acute stages

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top