ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ecumenism

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ecumenism-, *ecumenism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ecumenism[N] ความเชื่อและการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของคริสเตียนทั่วโลก, Syn. ecumenicity

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキュメニズム[, ekyumenizumu] (n) ecumenism [Add to Longdo]
エクメーネ[, ekume-ne] (n) ecumenism (gre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ecumenism
   n 1: a movement promoting union between religions (especially
      between Christian churches) [syn: {ecumenism},
      {oecumenism}]
   2: (Christianity) the doctrine of the ecumenical movement that
     promotes cooperation and better understanding among different
     religious denominations: aimed at universal Christian unity
     [syn: {ecumenism}, {ecumenicism}, {ecumenicalism}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

ecumenism

 


  

 
ecumenism
 • ความเชื่อและการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของคริสเตียนทั่วโลก[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top