ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ectoderm

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ectoderm-, *ectoderm*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ectoderm(เอค'ทะเดิร์ม) n. เยื่อชั้นนอกของเซลล์ของตัวอ่อน (embryo), See also: ectodermal,ectodermic adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ectodermเอ็กโทเดิร์ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ectodermเอ็กโทเดิร์ม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ectodermเอกโตเดิร์ม
โครงสร้างชั้นนอกสุดของชั้นเนื้อเยื่อตัวอ่อน (Germ Layers) ซึ่งพัฒนาเกิดมาจากมวลเซลล์ชั้นในของบลาสโตซิสต์ เอกโตเดิร์มจะพัฒนาไปเป็นระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัส ผิวหนังและโครงสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ectodermเอ็คโตเดิม,เอ็กโตเดิร์ม,เอกโตเดอร์ม,เนื้อเยื่อ,เอคโตเดอร์ม,เอคโตเดอร์ม,ชั้นนอกสุด,เนื้อเยื่อชั้นนอก,เนื้อชั้นนอก,เซลล์เนื้อผิว,เอ็คโตเดิร์ม [การแพทย์]
Ectodermal Dysplasiaเอ็กโตเดอร์มัลดิย์สปลาเซีย,เอกโตเดอร์มัลดิสเพลเซีย,โรค [การแพทย์]
Ectodermal Invaginationเนื้อเยื่อชั้นนอก [การแพทย์]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外胚层[wài pēi céng, ㄨㄞˋ ㄆㄟ ㄘㄥˊ, / ] ectoderm (cell lineage in embryology), #100,818 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
外胚葉[がいはいよう, gaihaiyou] (n) ectoderm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ectoderm
      n 1: the outer germ layer that develops into skin and nervous
           tissue [syn: {ectoderm}, {exoderm}, {ectoblast}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top