ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ecto-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ecto, -ecto-, *ecto*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hold on to your ectoplasm now. Mulan's getting married.ทำจิตใจให้สงบเข้าไว้ มู่หลาน กำลังจะเข้าพิธีแต่งาน Mulan 2: The Final War (2004)
- Ectoplasm?- เข้าทรง? Just Like Heaven (2005)
That's ectoplasm.เยื่อเซลล์ชั้นนอก No Exit (2006)
There's ectoplasm,too.มีเยื่อเซลล์ชั้นนอก ด้วย No Exit (2006)
Dinosaurs are ecto-thermal.ไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลื้อยคลาน . 100 Million BC (2008)
- an ectopic pregnancy, we removed it.อาการครรภ์เป็นพิษเราก็รักษาแล้ว แต่ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจก็ไม่หาย Dying Changes Everything (2008)
But not the vitamin deficiency or the ectopic pregnancy.แต่ไม่ใช่ขาดวิตามินและครรภ์เป็นพิษ Dying Changes Everything (2008)
So, the kid had ectoplasm leaking out his ear?นายบอกว่า อะไรบางอย่างไหลออกมาจากหูของเด็กนั่น After School Special (2009)
Ectoplasm.เอ็คโตพลาซึม The Haunting in Connecticut (2009)
And what is ectoplasm?อะไรเหรอ เอ็คโตพลาซึม? The Haunting in Connecticut (2009)
Photographs of ectoplasm often show a gelatinous material oozing from all the natural orifices of the medium.รูปของ เอ็คโตพลาสซึมมักจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนเจลไหล... ...ออกมาจารูทวารตามร่างกายของคนที่เป็นสื่อกลาง The Haunting in Connecticut (2009)
Ectomorpheus, same basic phenotypeดูจากลักษณะแล้วก็อาจเป็นได้ The Tourist (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ectoI had an ectopic pregnancy two years ago.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านหน้า[adv.] (dān nā) FR: côté face ; au recto

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top