ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ecstatic

EH0 K S T AE1 T IH0 K   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ecstatic-, *ecstatic*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ecstatic(เอคสแทท'ทิค) adj. ซึ่งดีใจอย่างเหลือล้น,ซึ่งปลาบปลื้มอย่างเหลือล้น. n. ผู้ที่ดีใจอย่างเหลือล้น, See also: ecstatics n. ความปลาบปลื้มอย่างมาก, Syn. exultant

English-Thai: Nontri Dictionary
ecstatic(adj) ซึ่งปลาบปลื้มยินดี,ซึ่งปีติยินดี,ซึ่งดีใจเหลือล้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's delighted too. Ecstatic. I'm afraid, Prince Abooboo-- --Ababwa!น่าปลาบปลื้มนัก ข้าเกรงว่า เจ้าชายอะบูบู อะบาวา Aladdin (1992)
They saw the initial data. They are ecstatic.พอเห็นข้อมูล เขาตื่นเต้นกันมากเลย Junior (1994)
Ecstatic.น่าปลาบปลื้ม The Perfect Man (2005)
Am I gay? I'm ecstatic.ฉันน่ะเหรอ ถามซะปลื้มเลย Imagine Me & You (2005)
Susan,I swear, I am ecstatically, beyond my wildest dreams, lip-smackingly happy.ซูซาน สาบานได้ว่าผมมีความสุขมาก มากเกินกว่าที่ผมฝันไว้เสียอีก สุขมากๆ Now You Know (2007)
He must be ecstatic about your exoneration.เขาต้องดีใจเรื่องคุณแน่ๆ Orientación (2007)
It would make my grandmother ecstatic.ฉันว่ายายฉันต้องชอบแน่ค่ะ The First Taste (2008)
Even Goldberg-Wayne. They'd make me a partner for walking in the damn door that's how ecstatic they'd be.แม้แต่โกลด์เบิร์ก เวย์น แม่งพวกเขาให้ให้ฉันต้องเข้าไปผู้ร่วมหุ้น Cancer Man (2008)
"If I could only bring it to His Excellency, he'd be ecstatic."หากสามารถนำมันกับไปให้ฝ่าบาทได้, พระองค์จะยินดีเป็นแน่ The Kingdom of the Winds (2008)
Eric, you feel fine now, ecstatic, even, it's common.อีริค,คุณดูรู้สึกสบาย มีความสุข,ซึ่งเป็นเรื่องปกติ Passengers (2008)
They were ecstatic.พวกเขาปลื้มปิติต่างหากล่ะ I Will Rise Up (2009)
I play my endless serpent. Raj will play ecstatic frenzy, which means Larry will have to play chaos overlord.ฉันใช้ไพ่อสรพิษไร้เทียมทาน ราจจะใช้ไพ่อสูรบ้าระห่ำ The Creepy Candy Coating Corollary (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุขสันต์[adj.] (suksan) EN: happy ; blissful ; cheerful ; content ; joyful ; ecstatic ; merry ; jubilant ; overjoyed   FR: joyeux

CMU English Pronouncing Dictionary
ECSTATIC    EH0 K S T AE1 T IH0 K
ECSTATICALLY    EH0 K S T AE1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ecstatic    (j) ˈɛkstˈætɪk (e1 k s t a1 t i k)
ecstatically    (a) ˈɛkstˈætɪkliː (e1 k s t a1 t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心醉神迷[xīn zuì shén mí, ㄒㄧㄣ ㄗㄨㄟˋ ㄕㄣˊ ㄇㄧˊ, ] ecstatic; enraptured, #87,704 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
ギンギン[, gingin] (adv) (1) (on-mim) ecstatic; ecstatically; (2) splitting headache [Add to Longdo]
脱魂[だっこん, dakkon] (n) ecstatic trance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ecstatic
      adj 1: feeling great rapture or delight [syn: {ecstatic},
             {enraptured}, {rapturous}, {rapt}, {rhapsodic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top