ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ecstasis

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ecstasis-, *ecstasis*, ecstasi
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ecstasis มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ecstasis*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ecstasisn. การขยายพยางค์, See also: ecstatic adj. ดูecstasis -pl. ecruses
ecstasize(เอค'สทะไซซ) vt. ทำให้ดีอย่างเหลื่อล้น,ความปีติยินดีอย่างเหลือล้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course. Two ecstasy... Ecstasies?แหงละ สองเม็ด Fright Night (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ecstasiShe went into ecstasies about the ring he had bought her.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ecstasies    (n) ˈɛkstəsɪz (e1 k s t @ s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ekstase {f}; Verzückung {f} | Ekstasen {pl}; Verzückungen {pl}ecstasy | ecstasies [Add to Longdo]
verzücken | verzückend | verzückt | verzückt | verzückteto ecstasize | ecstasizing | ecstasized | ecstasizes | ecstasized [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top