ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

economize on

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -economize on-, *economize on*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา economize on มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *economize on*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
economize on[PHRV] ประหยัด, See also: ใช้จ่ายอย่างกระเหม็ดกระแหม่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
economize onLet's economize on time.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
省吃俭用[shěng chī jiǎn yòng, ㄕㄥˇ ㄔ ㄐㄧㄢˇ ㄩㄥˋ, / ] to live frugally; to economize on food and clothing; to scrimp and save, #34,687 [Add to Longdo]
开源节流[kāi yuán jié liú, ㄎㄞ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] lit. to open a water source and reduce outflow (成语 saw); to increase income and save on spending; to broaden the sources of income and economize on expenditure, #55,011 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top