ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eco-

IY1 K OW0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: eco, -eco-, *eco*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ecoA campaign is underway throughout the company to achieve economy in the use of copying paper.
ecoAccording to this magazine, the economic situation in Japan is getting worse year by year.
ecoAfter having read the economic white paper, I am beginning to see the light on our financial standing.
ecoAgriculture is economy of the country.
ecoA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
ecoA housewife should be economical.
ecoA huge federal budget deficit has been plaguing the American economy for many years.
ecoAlmost all societies now have a money economy based on coins and paper bills of one kind or another.
ecoAlong with this increase, there has been a change in the world's economic organization.
ecoAlthough the government refuses to admit it, its economic policy is in ruins.
ecoAn international trade ban could be the last straw for that country's economy.
ecoAny turnaround of the economy is not expected this year.

CMU English Pronouncing Dictionary
ECO    IY1 K OW0
ECO    EH1 K OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Eco    (n) ˈiːkou (ii1 k ou)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top