หรือคุณหมายถึง eclogü?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eclogue

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eclogue-, *eclogue*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eclogue[N] บทกวีของคนชนบท (มักอยู่ในรูปแบบบทสนทนาระหว่างคนเลี้ยงแกะ), Syn. idyll

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
pastoral means set in the country, originally seen in the eclogues of VirgiI.พาสโตรอลหมายถึง "ในชนบท" จากการเปรียบเทียบของเวอร์จิล Never Been Kissed (1999)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eclogue
   n 1: a short poem descriptive of rural or pastoral life [syn:
      {eclogue}, {bucolic}, {idyll}, {idyl}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

eclogue

 


  

 
eclogue
 • บทกวีของคนชนบท (มักอยู่ในรูปแบบบทสนทนาระหว่างคนเลี้ยงแกะ)[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top