ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

echo

EH1 K OW0   
129 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -echo-, *echo*
Possible hiragana form: えちょ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
echo[N] การซ้ำ, See also: การเลียนแบบ, Syn. copy, imitation
echo[VT] ทำให้ก้อง, See also: ทำให้สะท้อน, ทำให้กังวาน
echo[VI] สะท้อน, See also: ก้อง, กังวาน, Syn. resound
echo[N] เสียงสะท้อน, See also: เสียงก้อง, เสียงกังวาน, Syn. repetition, reverberation
echoic[ADJ] คล้ายเสียงสะท้อน, See also: เกี่ยวกับการเลียนเสียง
echo back[PHRV] สะท้อนกลับ (ความคิด)
echo with[PHRV] ก้องไปด้วย, Syn. resound with, reverberate with, ring with
echolocation[N] การหาตำแหน่งที่อยู่ของวัตถุโดยคิดจากเวลาและทิศทางของการสะท้อนกลับ เช่น เรดาร์และโซนาร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
echo(เอค'โค) n. เสียงสะท้อน,เสียงก้อง,การซ้ำ,การเลียนแบบ,การหวนกลับ,ผู้เลียนแบบ,การสะท้อนกลับของคลื่นวิทยุ. -v. สะท้อน,หวนกลับ,เลียนแบบ,ทำซ้ำ, See also: echoer n. ดูecho, Syn. reverberation,imitation,imitate -pl. echoes
anechoic(แอนนิโค' อิค) adj. ซึ่งมีเสียงก้องต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้, ไม่มีเสียงสะท้อนกลัย
reecho(รีเอค'โค) vi. สะท้อนกลับ,ดังสะท้อน,

English-Thai: Nontri Dictionary
echo(n) เสียงก้อง,เสียงสะท้อน,เสียงกึกก้อง,การสะท้อนกลับ
echo(vi) ส่งเสียงก้อง,หวนกลับ,กล่าวซ้ำ,สะท้อนกลับ
reecho(n) ความก้อง,การสะท้อนกลับ,เสียงสะท้อน
reecho(vi) ก้อง,สะท้อนกลับ,ส่งเสียงกลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
echoสะท้อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
echoสะท้อน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
echo attenuation๑. การลดทอนจากการสะท้อน๒. ตัวลดทอนจากการสะท้อน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
echo channel; E channelช่องสัญญาณอี [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
echo soundingการหยั่งน้ำด้วยเสียงสะท้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
echocardiographyการบันทึกภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
echolalia; echophrasiaอาการพูดเลียน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
echophrasia; echolaliaอาการพูดเลียน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
echopraxiaอาการทำท่าเลียน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Echoการสะท้อนการทำงานให้เห็น [คอมพิวเตอร์]
Echoเสียงสะท้อนกลับ [TU Subject Heading]
Echoเสียงสะท้อน,เอโค [การแพทย์]
echoเสียงสะท้อนกลับ, เสียงที่สะท้อนกลับมายังผู้พูดหรือแหล่งกำเนิดเสียงให้ได้ยินอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เปล่งเสียงออกไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง ประมาณเกินกว่า 1/10 วินาที ซึ่งนานพอที่หูจะแยกฟังเสียงเดิมและเสียงสะท้อนได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
echo sounderecho sounder, เครื่องหยั่งความลึกของน้ำด้วยเสียงสะท้อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
echo soundingecho sounding, การหยั่งความลึกของน้ำด้วยเสียงสะท้อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Echo suppression (Telecommunication)การบีบอัดสัญญาณเสียงสะท้อน (โทรคมนาคม) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Echo Virusอีโคไวรัส [การแพทย์]
Echocardiographyการบันทึกคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ [TU Subject Heading]
Echocardiographyการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง,หัวใจ,การบันทึกคลื่นเสียงสะท้อน,การตรวจหัวใจด้วยเครื่องสะท้อนเสียง,การตรวจโดยเสียงสะท้อน,คลื่นเสียงสะท้อนของหัวใจ,การตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ,คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well-known place of retreat for courting couples who like the echoes of bugles as they court.สำหรับคู่รักติดพันน่าเบื่อที่ชอบ สะท้อนจากหาญที่พวกเขาศาล Help! (1965)
Echo!เอ็คโค่ Airplane! (1980)
will echo in your perfect ears.เสียงเหล่านี้จะสะท้อนอยู่ในหูของเจ้าอย่างชัดเจน The Princess Bride (1987)
And I will build that mound as a humble echo of the great mountains the Lord has given us.และพ่อจะสร้างกองดินนั้น เป็นสัญลักษณ์ยิ่งใหญ่ ของภูเขาอันยิ่งใหญ่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Echoes of the aggressions of my own country... the will to overpower weaker peoples... bring shame to me.เสียงสะท้อนของความรุนแรง จากประเทศของผม ความต้องการยึดครอง ชีวิตผู้คนที่อ่อนแอกว่า ทำให้ผมอับอาย Seven Years in Tibet (1997)
- Adenoi Echod.- Adenoi Echod. Pi (1998)
- Adenoi Echod.- Adenoi Echod. Pi (1998)
most excellent conclusion to expedition echoed in every corner of Siam.most excellent conclusion to expedition echoed in every corner of Siam. Anna and the King (1999)
(Chatter echoing)(Chatter echoing) 21 Grams (2003)
Lima, Echo, Whiskey, India, Sierra.ล ลิง,สระอิ,ว แหวน อ อ่าง,สระอิ,ส เสือ. 11:14 (2003)
( echoing ): You all right?นายเป็นอะไรมั้ย? The O.C. (2003)
( echoing ): Ryan?ไรอัน The O.C. (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
echoThe shout sound echoes loud.
echoIf you shout from the top of a cliff, you can hear the echo of your voice.
echoHe echoes his wife in everything.
echoThe valley echoes the sound of the waterfall.
echoHis opinion does not arouse any echo in his colleagues.
echoHer laughter echoed through the house.
echoWe heard the echo of our voices from the other side of the valley.
echoI just echoed his opinion.
echoThe valley echoed with his call.
echoThe room echoes with his voice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะท้อน[V] echo, See also: resound
ดังลั่น[V] reverberate, See also: echo, resound, re-echo, Syn. ดังสนั่น, ดังอื้ออึง, ดังกระหึ่ม, Example: เสียงเพลงในงานดังลั่นไปทั้งซอย, Thai definition: บังเกิดเสียงกึกก้องสนั่นขึ้นอย่างแรง
ดังสนั่น[V] echo, See also: resound, reverberate, Syn. อึกทึก, Ant. เงียบเชียบ, Example: เสียงปืนดังสนั่นทั้งป่า แต่เสียงสะท้อนกลับมากึกก้องโหยหวนกว่ามาก, Thai definition: ดังลั่นอย่างเสียงในที่จำกัด
เสียงสะท้อน[N] echo, See also: reverberation, sound reflection, Syn. เสียงสะท้อนกลับ, Example: เสืออ้นแผดเสียงดังสนั่นป่า จนเสียงสะท้อนกลับคืนมาอย่างรวดเร็ว, Thai definition: เสียงที่ย้อนกลับ, เสียงที่วกกลับ
กระหึม[V] reverberate, See also: echo, re-echo, resound, vibrate, Syn. กระหึ่ม, Ant. ค่อย, เบา, Example: เครื่องบินทิ้งระเบิดกระหึมไปทั่ว, Thai definition: เสียงดังหึ่มอย่างน่ากลัว
ก้อง[V] echo, See also: resound, reverberate, Syn. ดังสนั่น, Example: สรรพสำเนียงอันไพเราะของสัตว์ป่าก้องไปในดินแดนแห่งขุนเขาตระการ, Thai definition: ดังลั่นอย่างเสียงในที่จำกัด
ก้องกังวาน[V] echo, See also: reverberate, resound, Syn. สะท้อน, Example: เมื่อทั้งสองจับมือกันได้ เสียงที่ดูธรรมดาก็ก้องกังวานขึ้นมาในบัดดล สมาชิกที่เหลือคือส่วนที่ยอมรับการนำของนาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันลือ[v.] (banleū) EN: celebrate ; spread ; echo ; make a sensation   FR: résonner ; retentir ; célébrer
ชนกัน[v.] (chon kan) EN: collide ; bump into   FR: se heurter ; entrer en collision ; se cogner ; se percuter ; s'entrechoquer
ชวด[v.] (chūat) EN: lose ; fail ; come to nothing ; fall through   FR: échouer ; tomber à l'eau
ห้างร้าน[n.] (hāngrān) EN: shops ; stores   FR: boutique [f] ; échoppe [f]
เครื่องอบผ้า[n. exp.] (khreūang op phā) EN: dryer   FR: séchoir (à linge) [m]
กลัวสอบตก[v. exp.] (klūa søp tok) EN: be afraid of failing an examination ; be afraid of flunking   FR: craindre d'échouer à un examen ; craindre d'être collé à un examen ; être hanté par la peur de l'échec
เกย[v.] (koēi) EN: run aground ; ground ; be stranded   FR: s'échouer ; s'ensabler ; échouer ; s'engraver ; s'envaser
ก้อง[v.] (kǿng) EN: echo ; resound ; reverberate   
กระหึ่ม[v.] (kraheum) EN: reverberate ; reecho ; resound ; pealed ; sonorously ; roar ; thunder ; roll ; boom   
กระหึ่ม[adj.] (kraheum) EN: resounding , reverberating ; echoing   

CMU English Pronouncing Dictionary
ECHO    EH1 K OW0
ECHOS    EH1 K OW0 Z
ECHOED    EH1 K OW0 D
ECHOES    EH1 K OW0 Z
ECHO'S    EH1 K OW0 Z
ECHOLS    EH1 K AH0 L Z
ECHOING    EH1 K OW0 IH0 NG
ECHOHAWK    EH1 K OW0 HH AO2 K
ECHOHAWK'S    EH1 K OW0 HH AO2 K S
ECHOLOCATION    EH2 K OW0 L OW0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
echo    (v) ˈɛkou (e1 k ou)
echos    (v) ˈɛkouz (e1 k ou z)
echoed    (v) ˈɛkoud (e1 k ou d)
echoes    (n) ˈɛkouz (e1 k ou z)
echoing    (v) ˈɛkouɪŋ (e1 k ou i ng)
echo-sounder    (n) ˈɛkou-saundər (e1 k ou - s au n d @ r)
echo-sounders    (n) ˈɛkou-saundəz (e1 k ou - s au n d @ z)
echo-sounding    (n) ˈɛkou-saundɪŋ (e1 k ou - s au n d i ng)
echo-soundings    (n) ˈɛkou-saundɪŋz (e1 k ou - s au n d i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
呼应[hū yìng, ㄏㄨ ㄧㄥˋ, / ] echoed; echo, #14,495 [Add to Longdo]
回声[huí shēng, ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, / ] echo, #14,917 [Add to Longdo]
回波[huí bō, ㄏㄨㄟˊ ㄅㄛ, ] echo (e.g. radar); returning wave, #47,942 [Add to Longdo]
伊科病毒[yī kē bìng dú, ㄧ ㄎㄜ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, ] echovirus (RNA virus in genus Enterovirus) [Add to Longdo]
回声定位[huí shēng dìng wèi, ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ, / ] echolocation [Add to Longdo]
超声波检查[chāo shēng bō jiǎn chá, ㄔㄠ ㄕㄥ ㄅㄛ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ, / ] echography; ultrasound scan [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Echo {n}; Wiederhall {m} | Echos {pl}echo | echoes [Add to Longdo]
Echofunktion {f}echo feature [Add to Longdo]
Echograf {m}; Echograph {m}echograph [Add to Longdo]
Echografie {f}; Echographie {f}echography [Add to Longdo]
Echolot {n}echo-sounder; sounding [Add to Longdo]
Echolotung {f}echolocation [Add to Longdo]
Echomodus {m}blipmode [Add to Longdo]
Echoprüfung {f}echo check [Add to Longdo]
echofrei; schalltot {adj} | schalltoter Raumanechoic | anechoic room; anechoic chamber [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related) [Add to Longdo]
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish [Add to Longdo]
エコー[, eko-] (n,vs) echo; (P) [Add to Longdo]
エコーキャンセラ[, eko-kyansera] (n) {comp} echo canceller [Add to Longdo]
エコーキャンセル[, eko-kyanseru] (n) {comp} echo cancellation [Add to Longdo]
エコーチェック[, eko-chiekku] (n) {comp} echo check [Add to Longdo]
エコーチェンバー[, eko-chienba-] (n) echo chamber [Add to Longdo]
エコーバック[, eko-bakku] (n) {comp} echo back [Add to Longdo]
エコールーム[, eko-ru-mu] (n) (See エコーチェンバー) echo room [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エコー[えこー, eko-] echo [Add to Longdo]
エコーキャンセラ[えこーきゃんせら, eko-kyansera] echo canceller [Add to Longdo]
エコーキャンセル[えこーきゃんせる, eko-kyanseru] echo cancellation [Add to Longdo]
エコーチェック[えこーちえっく, eko-chiekku] echo check [Add to Longdo]
エコー立体[エコーりったい, eko-rittai] echo area, echo volume [Add to Longdo]
エコー領域[エコーりょういき, eko-ryouiki] echo area, echo volume [Add to Longdo]
テレチョイス[てれちょいす, terechoisu] Telechoice [Add to Longdo]
リモートエコー[りもーとえこー, rimo-toeko-] remote echo [Add to Longdo]
ローカルエコー[ろーかるえこー, ro-karueko-] local echo [Add to Longdo]
入力促進エコー種別[にゅうりょくそくしんエコーしゅべつ, nyuuryokusokushin eko-shubetsu] prompt and echo type [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
反響[はんきょう, hankyou] Echo, Resonanz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 echo
   n 1: the repetition of a sound resulting from reflection of the
      sound waves; "she could hear echoes of her own footsteps"
      [syn: {echo}, {reverberation}, {sound reflection},
      {replication}]
   2: (Greek mythology) a nymph who was spurned by Narcissus and
     pined away until only her voice remained
   3: a reply that repeats what has just been said
   4: a reflected television or radio or radar beam
   5: a close parallel of a feeling, idea, style, etc.; "his
     contention contains more than an echo of Rousseau"; "Napoleon
     III was an echo of the mighty Emperor but an infinitely
     better man"
   6: an imitation or repetition; "the flower arrangement was
     created as an echo of a client's still life"
   v 1: to say again or imitate; "followers echoing the cries of
      their leaders" [syn: {repeat}, {echo}]
   2: ring or echo with sound; "the hall resounded with laughter"
     [syn: {resound}, {echo}, {ring}, {reverberate}]
   3: call to mind; "His words echoed John F. Kennedy" [syn:
     {echo}, {recall}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top