ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

echinoderm

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -echinoderm-, *echinoderm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
echinoderm[N] สัตว์ทะเลในไฟลัม Echinodermata เช่น ปลาดาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
echinodermn. สัตว์ทะเล เช่น ปลาดาว,sea urchin

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
echinodermสัตว์พวกผิวหนาม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
echinodermเอไคโนเดิร์ม, สัตว์ในไฟลัมเอไคโนเดอร์มาตา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Echinodermataเอคิโนเดอร์มาตา,สัตว์,อีคิโนเดอร์มาตา [การแพทย์]
echinodermataเอคไคโนเดอมาตา, ไฟลัมหนึ่งของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นสัตว์ทะเลทั้งหมดลักษณะลำตัวไม่มีส่วนหัวและส่วนท้าย ผิวขรุขระหรือเป็นหนาม เช่น ดาวทะเล เม่นทะเล ปลิงทะเล เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
棘皮动物[jí pí dòng wù, ㄐㄧˊ ㄆㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] echinoderm, the phylum containing sea urchins, sea cucumbers etc, #206,509 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
海星;人手;海盤車[ひとで;ヒトデ, hitode ; hitode] (n) (1) (uk) starfish (any echinoderm of the class Asteroidea); asteroid; sea star; (2) northern Pacific seastar (Asterias amurensis); (3) (人手 only) someone else's hands; other hands; (4) (人手 only) hand (worker); aide [Add to Longdo]
蜘蛛海星;蜘蛛人手[くもひとで;クモヒトデ, kumohitode ; kumohitode] (n) (1) (uk) brittle star (any starfish-like echinoderm of the order Ophiuroidea); brittlestar; (2) Ophioplocus japonicus (species of brittlestar) [Add to Longdo]
歩帯[ほたい, hotai] (n) ambulacral zone (on echinoderms); ambulacrum (on echinoderms) [Add to Longdo]
棘皮動物[きょくひどうぶつ, kyokuhidoubutsu] (n) echinoderm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  echinoderm
      n 1: marine invertebrates with tube feet and five-part radially
           symmetrical bodies

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top