ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ecclesiasticism

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ecclesiasticism-, *ecclesiasticism*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ecclesiasticismn. หลักปฎิบัติของสงฆ์,การปฎิบัติตามวินัยสงฆ์

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ecclesiasticism
   n 1: excessive adherence to ecclesiastical forms and activities;
      "their ecclesiasticism overwhelmed their religion"
   2: religion appropriate to a church and to ecclesiastical
     principles and practices

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

ecclesiasticism

 


  

 
ecclesiasticism
 • n. หลักปฎิบัติของสงฆ์,การปฎิบัติตามวินัยสงฆ์ [Hope]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
ecclesiastic ism, ecclesiastic-ism, ecclesiastics, ecclesiastic's, Ecclesiastes, Ecclesiastes's, eclecticism, scholasticism

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top