ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ecchymosis

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ecchymosis-, *ecchymosis*, ecchymosi
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ecchymosis(เอคคะโม'ซิส) n. อาการฮ่อเลือด -pl. ecchymoses, See also: ecchymotic adj. ดูecchymosis

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ecchymosisเลือดออกใต้ผิว [มีความหมายเหมือนกับ bruise; contusion และ suggillation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ecchymosisช้ำเลือด,กาฬ,จ้ำเขียว,จ้ำเขียวตามตัว,จ้ำเลือดตามตัว,จ้ำเลือดสีคล้ำ,เลือดออกตามผิวหนังเป็นจ้ำๆ,พรายย้ำ,เลือดออกเป็นพรายย้ำ,จ้ำสีเขียวๆ,การบวมที่มีสีเขียวคล้ำหรือม่วง,จุดจ้ำเลือดตามตัว,จ้ำเลือด,รอยเลือดออกใต้ผิวหนังขนาดใหญ่,ห้อเลือด,ผื่นเลือดออก [การแพทย์]
Ecchymosis, Periorbitalตาบวมเขียวช้ำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's got multiple contusions and ecchymosis over his back.เขามีรอยช้ำแล้วก็จ้ำเลือดที่หลังหลายตำแหน่ง Invasion (2009)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ecchymosis
   n 1: the purple or black-and-blue area resulting from a bruise
   2: the escape of blood from ruptured blood vessels into the
     surrounding tissue to form a purple or black-and-blue spot on
     the skin

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top