ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ecaudate

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ecaudate-, *ecaudate*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ecaudate มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ecaudate*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ecaudate(อีคอ'เดท) adj. ซึ่งไร่หาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acaudate; ecaudateไร้หาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ecaudate; acaudateไร้หาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top