ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ecarte

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ecarte-, *ecarte*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ecarte(เอคาร์เท') n. เกมไพ่ที่เล่นกันสองคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห[v.] (hē) EN: veer ; deviate ; turn   FR: dévier ; s'écarter
กาง[v.] (kāng) EN: spread ; unfold ; open ; extend ; stretch out ; protract   FR: étendre ; tendre ; déployer ; écarter ; ouvrir
กางนิ้ว[v. exp.] (kāng niū) FR: écarter les doigts
กันออก[v. exp.] (kan-øk) FR: exclure ; écarter
ขจัด[v.] (khajat) EN: expel ; get rid of ; wipe out ; dispel ; drive away ; eliminate ; eradicate ; remove   FR: chasser ; écarter ; éliminer ; dissiper
หลีก[v.] (līk) EN: avoid ; evade ; move aside ; sidestep ; get out of the way   FR: écarter ; éloigner ; éviter ; éluder
เผยอ[v.] (phayoē) EN: open partially ; raise slightly ; lift slightly ; be slightly part   FR: entrouvrir ; écarter
ปลีกตัว[v.] (plīktūa) FR: s'écarter ; rester à l'écart
ถ่าง[v.] (thāng) EN: widen ; spread ; open wide ; separate ; dilate ; space   FR: écarter ; ouvrir
แหวก[v.] (waēk) EN: part   FR: ouvrir ; écarter

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ecarte
      n 1: a card game for 2 players; played with 32 cards and king
           high

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top