ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ebonize

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ebonize-, *ebonize*
Possible hiragana form: えぼにぜ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ebonize(เอบ'บะไนซ) vt. ทำให้เป็นสีดำ

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ebonize
   v 1: stain black to make it look like ebony [syn: {ebonize},
      {ebonise}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

ebonize

 


  

 
ebonize
 • (เอบ'บะไนซ) vt. ทำให้เป็นสีดำ [Hope]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
ebonies, urbanize, Ebenezer, Ebonee, ionize, Ebonics, agonize, Ebony's, ebony's, Ebeneezer, ionizer, Ebonee's, carbonize, Bernice, Ebony, bonce, ebony, Eunice, Eben's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top