ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ebb tide

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ebb tide-, *ebb tide*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ebb tide[N] กระแสน้ำลง, See also: น้ำลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ebb tideกระแสน้ำลง,น้ำลง

English-Thai: Nontri Dictionary
EBB ebb tide(n) น้ำลด,น้ำลง,น้ำแห้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's why centuries ago, we realized that on the ebb tide of a new moon, we had to all go into the water together.ดังนั้น เมื่อสักร้อยปีที่แล้ว เราค้นพบว่า ในคืนที่พระจันทร์เต็มดวง เราทั้งหมดต้องลงไปในน้ำด้วยกัน The Tides That Bind (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวน้ำลง[n.] (hūanāmlong) EN: start of the ebb tide ; turn of the tide   FR: début de la marée descendante [m]
น้ำลง[n.] (nāmlong) EN: ebb tide   FR: marée descendante [f] ; reflux [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き潮;引潮;引き汐;引汐(io)[ひきしお, hikishio] (n) ebb tide [Add to Longdo]
下げ潮[さげしお, sageshio] (n) ebb tide [Add to Longdo]
衰微[すいび, suibi] (n,vs) decline; decadence; ebb tide [Add to Longdo]
衰頽[すいたい, suitai] (n,vs) decline; decadence; waning; ebb tide [Add to Longdo]
退潮[たいちょう, taichou] (n,vs) ebb tide; waning fortunes [Add to Longdo]
潮干潟[しおひがた, shiohigata] (n) tidal flat; ebb tide beach (esp. in spring) [Add to Longdo]
潮間[しおま, shioma] (n) ebb tide [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top