ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ebb away

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ebb away-, *ebb away*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ebb away[PHRV] (กระแสน้ำ) ไหลกลับ
ebb away[PHRV] หายไป, See also: จางไป, เลือนไปทีละน้อย

Japanese-English: EDICT Dictionary
乾上がる;干上がる[ひあがる, hiagaru] (v5r,vi) to dry up; to parch; to ebb away [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ebb away
   v 1: flow back or recede; "the tides ebbed at noon" [syn: {ebb},
      {ebb away}, {ebb down}, {ebb out}, {ebb off}] [ant:
      {surge}, {tide}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

ebb away ( EH1 B AH0 W EY1)

 


  

 
ebb away
 • (กระแสน้ำ) ไหลกลับ[Lex2]
 • หายไป: จางไป, เลือนไปทีละน้อย [Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top