ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ebb

EH1 B   
79 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ebb-, *ebb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ebb[N] การลดลง, Syn. diminution, lessening
ebb[VI] ลดลง, See also: น้อยลง, เสื่อมลง, แย่ลง, Syn. decline, decrease, deminish
ebb[VI] ลดลง (น้ำทะเล), See also: (กระแสน้ำ) ลงจากฝั่ง, Syn. flow back, recede
ebb away[PHRV] (กระแสน้ำ) ไหลกลับ
ebb away[PHRV] หายไป, See also: จางไป, เลือนไปทีละน้อย
ebb tide[N] กระแสน้ำลง, See also: น้ำลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ebb(เอบ) n. น้ำลด,การไหลกลับของกระแสน้ำ,การไหลกลับ,การไหลไป,การลดลง,ความเสื่อม,จุดเสื่อม. vi. ไหลกลับ,ไหลไป,ลดลง,เสื่อม,สูญเสีย, Syn. wane ###A. grow,
ebb tideกระแสน้ำลง,น้ำลง
cobwebby(คอบ'เวบบี) adj. คล้ายใยแมงมุม
pebble(เพบ'เบิล) n. กรวด,กรวดเล็ก,ก้อนกรวดvt. ทำให้ผิวหน้าเป็นเม็ดเล็ก ๆ
pebbly(เพบ'บลี) adj. ปกคลุมด้วยกรวด
webbed(เวบดฺ) adj. มีพังผืดระหว่างนิ้ว,มีใยแมงมุมมาก
webby(เวบ'บี) adj. เป็นพังผืด,เป็นเส้นใย,มีพังผืด,มีเส้นใยมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
ebb(n) น้ำลด,น้ำลง,การไหลกลับ,การลดลง,ความเสื่อม,จุดเสื่อม
ebb(vi) ลดลง,สูญเสีย,เสื่อม,ไหลกลับ,ตก,ไหลลง
EBB ebb tide(n) น้ำลด,น้ำลง,น้ำแห้ง
pebble(n) ก้อนกรวด,ก้อนหิน,พลอย
pebbly(adj) มีก้อนกรวดมาก,มีก้อนหินมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"My earliest recurring dream was to play at Ebbets Field ... with Jackie Robinson and the Brooklyn Dodgers.""ตอนยังเด็ก ความฝันของผม คือการได้เล่นที่สนามเอ๊บเบ็ต" "กับแจ็คกี้ โรบินสัน และบรู๊คลิน ด๊อดเจอร์" Field of Dreams (1989)
I read an interview you gave a long time ago ... about how you always dreamed of playing at Ebbets Field ... and how sad you felt when they tore it down.ผมอ่านสัมภาษณ์ที่คุณให้ไว้นานมาแล้ว เกี่ยวกับเรื่องความฝันที่จะได้เล่น ที่สนามเอ๊บเบ็ต... และคุณเสียใจแค่ไหนตอนที่สนามถูกรื้อ Field of Dreams (1989)
The one about Ebbets Field, the one that sent you to Boston to find me.ผมกำลังพูดเรื่องสนามเอ๊บเบ็ต สนามที่ทำให้คุณ... ดั้นด้นมาหาผมถึงบอสตั้น Field of Dreams (1989)
Time, clearly as if it had a malicious intent, slowly ebbed away above me.เวลา... ที่ดูคล้ายจะมีเจตนาร้าย ลดลงช้าๆ ในความรู้สึกของฉัน 5 Centimeters Per Second (2007)
Ebbs and flows,ebbs and flows,you know.ลงแล้วก็ขึ้น ลงแล้วก็ขึ้นเข้าใจใช่มั้ย Call Waiting (2007)
seems like there's more ebbing than flowing these days,huh?ดูเหมือนจะลงมากกว่าขึ้นใช่มั้ย? Call Waiting (2007)
Sean ebbins. Sherry...ฌอน เอบบินส์, เชอรรี่ กิลแมน.. Minimal Loss (2008)
He's a vp at ebbett oil now, i think.เขาเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการของ เอ็บเบ็ต ออลย์ มั้งตอนนี้ Pleasure Is My Business (2009)
Call ebbett oil. Tell andrew kane i need to meet with himโทรหา ebbett oil บอกแอนดรูว์ เคน ผมต้องการพบเขา Pleasure Is My Business (2009)
But every marriage has its ebb and flow.แต่ทุกชีวิตสมรส ก็มีขึ้น ๆ ลง ๆ ทั้งนั้น Everybody Says Don't (2009)
Well, Dr. ebbing, we're investigating the murder of a homeless man in a shelter downtown.ดร.เอ็บบิงเรากำลังสืบสวน คดีฆาตกรรม ชายเร่ร่อนคนหนึ่งที่พักอยู่ใน บ้านพักคนไร้บ้านในเมือง The Garden of Forking Paths (2010)
It's why centuries ago, we realized that on the ebb tide of a new moon, we had to all go into the water together.ดังนั้น เมื่อสักร้อยปีที่แล้ว เราค้นพบว่า ในคืนที่พระจันทร์เต็มดวง เราทั้งหมดต้องลงไปในน้ำด้วยกัน The Tides That Bind (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ebbHis popularity was at a low ebb.
ebbEvery tide has its ebb.
ebbRelations between us seem to be on the ebb.
ebbThe tide is on the ebb.
ebbSarah was at a low ebb for several weeks after her mother died.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลง[V] land (airplane), See also: ebb (tide or level of sea on the shore), Ant. ขึ้น, Example: เครื่องบินโดยสารของสายการบินต่างประเทศบินชนโรงงานทอผ้า ใกล้ท่าอากาศยาน ขณะลงจอด เป็นเหตุให้ผู้โดยสาร และเจ้าพนักงานเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก, Thai definition: ไปสู่เบื้องต่ำ หรือไปสู่เบื้องที่ถือว่าตรงข้ามกับขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนดรูว์ ลอยด์ เว็บเบอร์[n. prop.] (Aēndrū Løi Wēpboē) EN: Andrew lloyd Webber ; Baron Lloyd-Webber   FR: Andrew Lloyd Webber
หินกรวด[n.] (hinkrūat) EN: pebble ; gravel ; grit   FR: gravillon [m]
หัวน้ำลง[n.] (hūanāmlong) EN: start of the ebb tide ; turn of the tide   FR: début de la marée descendante [m]
ก้อนกรวด[n.] (køn krūat) EN: pebble ; gravel ; grit   FR: caillou [m] ; gravier [m] ; gravillon [m]
กรวด[n.] (krūat) EN: pebble ; gravel ; grit   FR: caillou [m] ; gravier [m]
น้ำลง[n.] (nāmlong) EN: ebb tide   FR: marée descendante [f] ; reflux [m]
พังผืดเท้า[n. exp.] (phang pheūt thāo) EN: webbed foot   FR: patte palmée [f]
เว็บบอร์ด[] (wepbøt) EN: webboard = web board   

CMU English Pronouncing Dictionary
EBB    EH1 B
EBBA    EH1 B AH0
EBBS    EH1 B Z
EBBY    EH1 B IY0
EBBED    EH1 B D
EBBEN    EH1 B AH0 N
EBBERS    EH1 B ER0 Z
EBBERT    EH1 B ER0 T
EBBING    EH1 B IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ebb    (v) ˈɛb (e1 b)
ebbs    (v) ˈɛbz (e1 b z)
ebbed    (v) ˈɛbd (e1 b d)
ebbing    (v) ˈɛbɪŋ (e1 b i ng)
ebbtide    (n) ˈɛbtˈaɪd (e1 b t ai1 d)
ebbtides    (n) ˈɛbtˈaɪdz (e1 b t ai1 d z)
Ebbw Vale    (n) ˌɛbu-vˈɛɪl (e2 b u - v ei1 l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
退潮[tuì cháo, ㄊㄨㄟˋ ㄔㄠˊ, 退] ebb, #39,634 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ebbe {f}; ablaufendes Wasserebb; ebb tide [Add to Longdo]
Ebbe {f}; Niedrigwasser {n}low tide [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さざれ石;細石;細れ石[さざれいし, sazareishi] (n) (1) pebbles; gravel; (2) boulder formed from gravel and sediment [Add to Longdo]
ざっくり[, zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles [Add to Longdo]
じゃりじゃり[, jarijari] (adv,adv-to,adj-na,vs) (on-mim) crunchy; gritty (sand, pebbles, etc.) [Add to Longdo]
インフォウェッブ[, infouebbu] (n) {comp} Info-Web [Add to Longdo]
ウェブ(P);ウェッブ;ウエブ[, uebu (P); uebbu ; uebu] (n,adj-no) (1) web; (2) {comp} World Wide Web; WWW; Web; (P) [Add to Longdo]
ペブルドバタフライフィッシュ;コガネチョウチョウウオ;マルチバンドバタフライフィッシュ[, peburudobatafuraifisshu ; koganechouchouuo ; maruchibandobatafuraifisshu] (n) pebbled butterflyfish (Chaetodon multicinctus); multiband butterflyfish [Add to Longdo]
ライブWeb[ライブウェッブ, raibuuebbu] (n) {comp} Live web [Add to Longdo]
ワールドワイドウェッブ[, wa-rudowaidouebbu] (n) world wide web [Add to Longdo]
一進一退[いっしんいったい, isshin'ittai] (n,vs,adj-no) now advancing and now retreating; ebb and flow; seesawing; taking alternately favorable and unfavorable turns [Add to Longdo]
引き潮;引潮;引き汐;引汐(io)[ひきしお, hikishio] (n) ebb tide [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インフォウェッブ[いんふぉうえっぶ, infouebbu] Info-Web [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
干満[かんまん, kanman] Ebbe_und_Flut, Gezeiten [Add to Longdo]
干潮[かんちょう, kanchou] Ebbe [Add to Longdo]
[しお, shio] Ebbe_und_Flut, Gezeiten, Salzwasser, Gelegenheit [Add to Longdo]
潮の干満[しおのかんまん, shionokanman] Ebbe_und_Flut, Gezeiten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ebb
   n 1: a gradual decline (in size or strength or power or number)
      [syn: {ebb}, {ebbing}, {wane}]
   2: the outward flow of the tide [syn: {ebb}, {reflux}]
   v 1: flow back or recede; "the tides ebbed at noon" [syn: {ebb},
      {ebb away}, {ebb down}, {ebb out}, {ebb off}] [ant:
      {surge}, {tide}]
   2: hem in fish with stakes and nets so as to prevent them from
     going back into the sea with the ebb
   3: fall away or decline; "The patient's strength ebbed away"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top