ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eat humble pie

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eat humble pie-, *eat humble pie*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา eat humble pie มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *eat humble pie*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eat humble pie[IDM] นอบน้อมมาก, See also: ถ่อมตนมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eat humble pieLuciano, the underdog in the match, will be trying to make the champ eat humble pie.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忍辱含垢[rěn rǔ hán gòu, ㄖㄣˇ ㄖㄨˇ ㄏㄢˊ ㄍㄡˋ, ] to eat humble pie; to accept humiliation; to turn the other cheek, #403,717 [Add to Longdo]
含忍耻辱[hán rěn chǐ rǔ, ㄏㄢˊ ㄖㄣˇ ㄔˇ ㄖㄨˇ, / ] to eat humble pie; to accept humiliation; to turn the other cheek [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
klein beigeben; kleine Brötchen backen [übtr.]to eat humble pie [fig.] [Add to Longdo]
zu Kreuze kriechento eat humble pie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top