ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eat away

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eat away-, *eat away*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eat away[PHRV] กิน
eat away[PHRV] กัดกิน, See also: แทะ, กัด
eat away[PHRV] กัดกร่อน
eat away at[PHRV] กัดกร่อนทีละน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัด [v.] (kat) EN: corrode ; erode ; eat away ; harm ; attack   FR: corroder ; mordre ; ronger ; attaquer
กัดกิน[v.] (katkin) EN: eat away (at)   

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eat away
   v 1: remove soil or rock; "Rain eroded the terraces" [syn:
      {erode}, {eat away}, {fret}]
   2: wear away or erode [syn: {fret}, {eat away}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top