ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

easy come, easy go

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -easy come, easy go-, *easy come, easy go*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
easy come, easy go[IDM] ได้มาง่ายก็เสียไปง่าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# Because I'm easy come, easy go ## เพราะฉันมาง่าย จากไปง่าย # Journey to Regionals (2010)
- Easy come, easy go. - Oh, you think you're amusing.- ทำเป็นพูดตลกไปเถอะ The Plateau (2010)
Easy come, easy go.มาง่ายก็ไปง่าย Belles de Jour (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
easy come, easy goEasy come, easy go.

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪銭身に付かず;悪銭身につかず[あくせんみにつかず, akusenminitsukazu] (exp) (id) Easy come, easy go; Lightly comes, lightly goes; Soon gotten soon spent [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top