ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

easy

IY1 Z IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -easy-, *easy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
easy(adj) ง่าย, See also: ง่ายดาย, ไม่ลำบาก, Syn. effortless, facile, simple
easy(adj) ไม่เข้มงวด, Syn. comfortable, unconstrained
easy(adj) ไม่มีพิธีรีตรอง, See also: สบายๆ, Syn. informal, relaxed
easygoing(adj) ไม่เข้มงวด, Syn. informal, relaxed, tolerant
easygoing(adj) ไม่รีบเร่ง, Syn. comfortable, unharried
easy money(sl) เงินที่ได้มาง่ายๆ
easy-peasy(sl) กล้วยๆ, See also: จิ๊บๆ, ง่ายๆ
easy street(sl) สถานที่สมมุติสำหรับคนมั่งคั่ง / สุขสบายในชีวิต
Easy does it.(idm) ระมัดระวัง (คำไม่เป็นทางการ)
Easy does it.(sl) ใจเย็นๆ, See also: สงบใจ, ผ่อนคลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
easy(อี'ซี) adj.,adv. ง่าย,ง่ายดาย,ไม่ลำบาก,สะดวกสบาย,ไม่เข้มงวด,ผ่อนผัน,ไม่เป็นภาระ,สบายอกสบายใจ,ไม่แน่น,ไม่รัด,ไม่เร่งรีบ n. การหยุดพักชั่วคราว. -Phr. (take it easy,go easy ตามสบาย,ไม่ต้องทำงานหนัก), Syn. light, Ant. difficult
easygoingn. สงบและไร้กังวล,ตามสบาย,ไปเรื่อย ๆ ,ซึ่งวิ่งเหยาะย่าง.
greasy(กรี'ซี,กรี'ซี) adj. ทาน้ำมันไว้,เป็นไขมัน,ลื่น., See also: greasily adv. greasiness n.
greasy spoonภัตตาคารถูก ๆ ที่ไม่ค่อยถูกหลักอนามัย
queasy(ควี'ซี) adj. คลื่นเหียนอาเจียน,อึดอัดใจ,ไม่สบายใจ, See also: queasily adv. queasiness n., Syn. queazy, nauseated
uneasy(อันอี'ซี) adj. กระสับกระส่าย,ไม่สบาย,ไม่สบายใจ,เป็นห่วง,เป็นทุกข์., See also: unease n. uneasily adv. uneasiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
easy(adj) ง่าย,สบาย,สะดวก,ไม่ลำบาก,ไม่เร่งรีบ
greasy(adj) เป็นน้ำมัน,มีมัน,ลื่นเหมือนน้ำมัน
uneasy(adj) กระวนกระวาย,ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,เป็นทุกข์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
easyAccess to the resort is quite easy.
easyAfter we finish digging the trench, planting the flowers will be easy.
easyAfter working all week, we took it easy on Sunday.
easyAirplanes have made it easy to travel abroad.
easyAlso as they are in a intimate relationship they are in a situation where it is easy for them to suffer from violence and difficult to for them to bring complaints about that to court.
easyA person who makes an easy matter sound difficult does not seem to be so smart.
easyAre any of these easy to get to by bus?
easyAs it is written in simple English, this book is easy to read.
easyAt first he thought English very difficult, but now he thinks it easy.
easyAt first sight, the question seemed easy.
easyBad habits are easy to get into.
easyBecause there are a lot of volcanos, it is easy for Japan to receive an earthquake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมู(adj) easy, See also: simple, comfortable, Syn. ง่าย, สะดวก, กล้วยๆ, Ant. ยาก, Example: งานนี้ไม่ใช่งานหมูเลย
หญ้าปากคอก(adj) simple, See also: easy, Syn. ง่าย, Example: อย่าเอาปัญหาหญ้าปากคอกอย่างนั้นมาถามผมเลย, Thai Definition: คุ้นเสียจนมองข้ามไป, Notes: (สำนวน)
ถนัดมือ(adv) handily, See also: easy to handle, dextrous, Syn. พอเหมาะ, เหมาะกับมือ, Example: เป็นท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ผู้นำดีๆ ในท้องถิ่นหาเสียงได้อย่างถนัดมือ, Thai Definition: สัมผัสได้พอเหมาะ
กล้วยๆ(adj) easy, See also: simple, Syn. ง่าย, ง่ายๆ, Ant. ยาก, ลำบาก, Example: เรื่องกล้วยๆ แค่นี้ใครก็ทำได้, Thai Definition: ทำได้โดยง่าย
กินดิบ(v) win easily, See also: easy to gain a victory, easy to do, easy to accomplish, Example: การแข่งขันครั้งนี้เขากินดิบแน่ๆ, Thai Definition: ชนะโดยง่ายดาย
สะดวก(adj) easy, See also: convenient, handy, smooth, comfortable, expedient, Syn. คล่อง, ง่ายดาย, ง่าย, Thai Definition: ที่คล่อง, ที่ไม่ติดขัด
หวานคอแร้ง(adj) easy, See also: simple, Syn. ง่าย, สะดวก, คล่อง, Example: การจีบสาวเป็นเรื่องหวานคอแร้งสำหรับเขา, Notes: (ปาก)
สะดวกสบาย(v) convenient, See also: easy, comfortable, Syn. ง่าย, สะดวก, Ant. ลำบาก, Example: ปัจจุบันนี้ การเดินทางไปภาคตะวันออกสะดวกสบายเพราะมีทางตัดใหม่มากมาย
สะดวกสบาย(v) convenient, See also: easy, comfortable, Syn. ง่าย, สะดวก, Ant. ลำบาก, Example: ปัจจุบันนี้ การเดินทางไปภาคตะวันออกสะดวกสบายเพราะมีทางตัดใหม่มากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยความสะดวก[amnūay khwām sadūak] (v, exp) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy  FR: faciliter ; rendre aisé
เบ ๆ[bē-bē] (n) EN: simple and easy
บอน[bøn] (x) EN: restless ; naughty ; restive ; careless ; uneasy  FR: agité ; remuant
ใช้งานได้สะดวก[chai-ngān dāi sadūak] (adj) EN: easy to use
ชิว ชิว = ชิล ชิล[chiu-chiu] (v) EN: take it easy
ชิว ชิว = ชิล ชิล[chiu-chiu] (adj) EN: easy-going ; taking things easy  FR: complaisant
ได้หน้าลืมหลัง[dāi nā leūm lang] (v, exp) EN: be forgetful ; be easy to forget ; have poor memory
อึดอัด[eut-at] (v) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied  FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
ใจง่าย[jai-ngāi] (adj) EN: of easy vertue  FR: volage ; de petite vertu (f.) ; qui a un coeur d'artichaut ; qui a un coeur volage
ใจเย็น ฯ[jai yen-yen] (v, exp) EN: calm down ; be calm ; have a cool heart ; take it easy ; don't get excited  FR: garder son calme ; rester calme ; ne pas s'énerver

CMU English Pronouncing Dictionary
EASY IY1 Z IY0
EASY'S IY1 Z IY0 Z
EASYGOING IY1 Z IY0 G OW1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
easy (j) ˈiːziː (ii1 z ii)
easygoing (j) ˌiːzɪgˈouɪŋ (ii2 z i g ou1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
容易[róng yì, ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ, ] easy; likely; liable (to), #702 [Add to Longdo]
便于[biàn yú, ㄅㄧㄢˋ ㄩˊ, 便 / 便] easy to; convenient for, #6,327 [Add to Longdo]
安逸[ān yì, ㄢ ㄧˋ, ] easy and comfortable; easy, #14,173 [Add to Longdo]
轻而易举[qīng ér yì jǔ, ㄑㄧㄥ ㄦˊ ㄧˋ ㄐㄩˇ, / ] easy; with no difficulty, #18,785 [Add to Longdo]
通俗易懂[tōng sú yì dǒng, ㄊㄨㄥ ㄙㄨˊ ㄧˋ ㄉㄨㄥˇ, ] easy to understand, #35,254 [Add to Longdo]
易懂[yì dǒng, ㄧˋ ㄉㄨㄥˇ, ] easy to understand, #35,768 [Add to Longdo]
易如反掌[yì rú fǎn zhǎng, ㄧˋ ㄖㄨˊ ㄈㄢˇ ㄓㄤˇ, ] easy as a hand's turn (成语 saw); very easy; no effort at all, #47,537 [Add to Longdo]
浅易[qiǎn yì, ㄑㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] easy; simple; suitable for beginners, #120,158 [Add to Longdo]
[shàn, ㄕㄢˋ, ] easy; quiet, #440,648 [Add to Longdo]
使用方便[shǐ yòng fāng biàn, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 使便] easy to use; convenient to use [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
leicht; einfach; unschwer {adj} | leichter; einfacher | am leichtesten; am einfachsteneasy | easier | easiest [Add to Longdo]
leicht anwendbareasy to apply [Add to Longdo]
leicht zu bedieneneasy to use [Add to Longdo]
pflegeleicht {adj} | pflegeleichter | am pflegeleichtesteneasy to clean | easier to clean | easiest to clean [Add to Longdo]
sorglos; unbesorgt (um); unbeschwert; ruhigeasy in one's mind (about) [Add to Longdo]
streichfähig {adj}easy to spread [Add to Longdo]
verdaulich {adj} | verdaulicher | am verdaulichsteneasy to digest | easier to digest | easiest to digest [Add to Longdo]
Wie gewonnen, so zerronnen.Easy come easy go. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっさりした[assarishita] (adj-f) simple; light; easy; openhearted; (P) [Add to Longdo]
いい鴨;好い鴨[いいかも;いいカモ, iikamo ; ii kamo] (exp) (uk) desirable prey; easy game; easy mark; easy prey; easy target [Add to Longdo]
お安い;御安い[おやすい, oyasui] (adj-i) easy; simple [Add to Longdo]
お安いご用;お安い御用[おやすいごよう, oyasuigoyou] (n) easy task; no problem [Add to Longdo]
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na,adj-no,n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul [Add to Longdo]
ぎとぎと[gitogito] (vs,adj-no) (on-mim) oily; sticky; greasy [Add to Longdo]
しつこい(P);しつっこい[shitsukoi (P); shitsukkoi] (adj-i) (1) insistent; obstinate; persistent; tenacious; (2) too rich (taste, etc.); fatty; heavy; greasy; (P) [Add to Longdo]
しやすい[shiyasui] (n) easy to make; easy to do [Add to Longdo]
そわそわ[sowasowa] (adv,n,vs) (on-mim) fidgety; restless; nervous; uneasy; (P) [Add to Longdo]
ちょろい[choroi] (adj-i) easy; simple [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
取りこぼす[とりこぼす, torikobosu] to lose information, to lose an easy game [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 easy
   adv 1: with ease (`easy' is sometimes used informally for
       `easily'); "she was easily excited"; "was easily
       confused"; "he won easily"; "this china breaks very
       easily"; "success came too easy" [syn: {easily}, {easy}]
   2: without speed (`slow' is sometimes used informally for
     `slowly'); "he spoke slowly"; "go easy here--the road is
     slippery"; "glaciers move tardily"; "please go slow so I can
     see the sights" [syn: {slowly}, {slow}, {easy}, {tardily}]
     [ant: {apace}, {chop-chop}, {quickly}, {rapidly}, {speedily}]
   3: in a relaxed manner; or without hardship; "just wanted to
     take it easy" (`soft' is nonstandard) [syn: {easy}, {soft}]
   adj 1: posing no difficulty; requiring little effort; "an easy
       job"; "an easy problem"; "an easy victory"; "the house is
       easy to heat"; "satisfied with easy answers"; "took the
       easy way out of his dilemma" [ant: {difficult}, {hard}]
   2: not hurried or forced; "an easy walk around the block"; "at a
     leisurely (or easygoing) pace" [syn: {easy}, {easygoing},
     {leisurely}]
   3: free from worry or anxiety; "knowing that I had done my best,
     my mind was easy"; "an easy good-natured manner"; "by the
     time the chsild faced the actual problem of reading she was
     familiar and at ease with all the elements words" [ant:
     {uneasy}]
   4: affording pleasure; "easy good looks"
   5: having little impact; "an easy pat on the shoulder"; "gentle
     rain"; "a gentle breeze"; "a soft (or light) tapping at the
     window" [syn: {easy}, {gentle}, {soft}]
   6: readily exploited or tricked; "an easy victim"; "an easy
     mark"
   7: in fortunate circumstances financially; moderately rich;
     "they were comfortable or even wealthy by some standards";
     "easy living"; "a prosperous family"; "his family is well-
     situated financially"; "well-to-do members of the community"
     [syn: {comfortable}, {easy}, {prosperous}, {well-fixed},
     {well-heeled}, {well-off}, {well-situated}, {well-to-do}]
   8: marked by moderate steepness; "an easy climb"; "a gentle
     slope" [syn: {easy}, {gentle}]
   9: affording comfort; "soft light that was easy on the eyes"
   10: casual and unrestrained in sexual behavior; "her easy
     virtue"; "he was told to avoid loose (or light) women";
     "wanton behavior" [syn: {easy}, {light}, {loose},
     {promiscuous}, {sluttish}, {wanton}]
   11: less in demand and therefore readily obtainable;
     "commodities are easy this quarter"
   12: obtained with little effort or sacrifice, often obtained
     illegally; "easy money"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top