ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

east-southeast

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -east-southeast-, *east-southeast*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
east-southeast[N] ตำแหน่งบนเข็มทิศที่อยู่กึ่งกลางระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงใต้
east-southeast[ADJ] ไปทางทิศกึ่งกลางระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงใต้, See also: จากทิศกึ่งกลางระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงใต้
east-southeast[ADV] ไปยังทิศกึ่งกลางระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงใต้

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たつ, tatsu] (n) fifth sign of Chinese zodiac (The Dragon, 7am-9am, east-southeast, March); (P) [Add to Longdo]
東南東[とうなんとう, tounantou] (n) east-southeast; ESE [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top