ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

east

IY1 S T   
140 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -east-, *east*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
east[ADJ] เกี่ยวกับทิศตะวันออก, See also: ที่อยู่ทางตะวันออก
east[N] ทิศตะวันออก, See also: บุริมทิศ, บูรพาทิศ, บูรพา
Easter[N] เทศกาลอีสเตอร์ของคริสต์ศาสนา
eastern[ADJ] เกี่ยวกับทิศตะวันออก, See also: ไปทางทิศตะวันออก, มาจากทิศตะวันออก, Syn. easterly, eastward, orient
eastern[ADJ] ที่อยู่ทางทิศตะวันออก
easterly[ADJ] เกี่ยวกับหรืออยู่ทางตะวันออก, See also: ไปทางทิศตะวันออก, ซึ่งจะมาทางทิศตะวันออก, Syn. eastern
easterly[ADV] ไปทางทิศตะวันออก, See also: ซึ่งมาจากทางทิศตะวันออก
easterly[N] ลมที่มาจากทางทิศตะวันออก, Syn. east wind
eastward[N] จุดที่อยู่ในทิศตะวันออก, See also: ทิศทางที่ไปทางตะวันออก
eastward[ADV] ในทางตะวันออก, See also: ด้านตะวันออก, ไปทางตะวันออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
east(อีสทฺ) n.,adj. ทิศตะวันออก,ภาคตะวันออก, -Phr. (the East ประเทศแถวตะวันออกไกลหรือกลาง), See also: eastness n. ดูeast
easter(อีส'เทอะ) n. เทศกาลอีสเตอร์ของคริสต์ศาสนาระลึกถึงการคืนชีพของพระเยซู,วันดังกล่าว
easterly(อีส'เทอะลี) adj.,adv.,n. (ลม) เกี่ยวกับทางตะวันออก, See also: easterliness,n.
easternadj. เกี่ยวกับหรือไปหรือมาจากทางทิศตะวันออก
easternern. ชาวตะวันออก
easternmostadj. สุดตะวันออก,สุดบูรพาทิศ
eastward(อีส'เวิร์ด) adj.,adv. หันหน้าตั้งอยู่หรือเคลื่อนไปทางตะวันออก. n. ทิศตะวันออก
eastwardlyadj.,adv. ไปทางตะวันออก
abreast(อะเบรสทฺ') adj.,adv. เคียงข้าง, พร้อมกัน,เป็นแนวเดียวกัน,เสมอกัน,ทัน, Syn. beside
beast(บีสทฺ) n. สัตว์ (ยกเว้นคน) ,สัตว์เดรัจฉาน

English-Thai: Nontri Dictionary
east(adj,adv) ทางทิศตะวันออก,ทางทิศบูรพา,ทางซีกตะวันออก,ทางภาคตะวันออก
east(n) ทิศตะวันออก,ทิศบูรพา,ซีกตะวันออก,ภาคตะวันออก
easterly(adj) ทางตะวันออก,ไปทางทิศตะวันออก,ไปทางทิศบูรพา
easterly(adv) ทางตะวันออก,ซึ่งมาจากทิศตะวันออก,มาจากภาคตะวันออก
eastern(adj) ทางตะวันออก,เกี่ยวกับทิศตะวันออก,ของชาวตะวันออก
easterner(n) ชาวตะวันออก
easternmost(adj) สุดทางทิศตะวันออก,อยู่ทางตะวันออกสุด
eastward(adj,adv) ทางทิศตะวันออก,ทางด้านตะวันออก,ทางทิศบูรพา
eastwards(adj,adv) ทางทิศตะวันออก,ทางด้านตะวันออก,ทางทิศบูรพา
abreast(adv) พร้อมกัน,เคียงคู่กันไป,เสมอกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
east-west mountingการวางขวาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
East and Westตะวันออกกับตะวันตก [TU Subject Heading]
East Asiaเอเชียตะวันออก [TU Subject Heading]
East Asia Communityประชาคมเอเชียตะวันออก [การทูต]
East Asia Emergency Rice Reserveโครงการนำร่องเพื่อระบบการสำรองข้าวในเอเชียตะวันออก [การค้าระหว่างประเทศ]
East Asia Forumเวทีเอเชียตะวันออก [การทูต]
East Asia Latin American Forumเวทีหารือระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา " ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 ประกอบด้วยสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศจาก ภูมิภาคลาตินอเมริกา 12 ประเทศ เม็กซิโก ปานามา โคลัมเบีย เอกวาดอร์ เวเนซุเอลา เปรู บราซิล ชิลี อาร์เจนตินา อุรุกวัย ปารากวัย และโบลิเวีย " [การทูต]
East Asia Study Groupกลุ่มศึกษาเอเชียตะวันออก [การทูต]
East Asia Summitการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก [การทูต]
East Asia Vision Groupกลุ่มวิสัยทัศน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก จัดตั้งขึ้นตามข้อเสนอของประธานาธิบดีคิม แด จุง แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างการประชุมหัวหน้ารัฐบาลอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ที่กรุงฮานอย เมื่อเดือนธันวาคม 2541 เพื่อเป็นเวทีระดมความคิดและแสวงหาแนวทางขยายความร่วมมือระหว่างกันในทุก ด้านและทุกระดับเพื่อมุ่งแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจและพัฒนาภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง [การทูต]
East Indiansชาวอินเดีย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
east-west schism[อีสต์ เวสต์ ชิส เซิม] (n ) ความแตกแยกระหว่างคริสต์ศาสนจักรตะวันออกและตะวันตก. การแตกแยกระหว่างคริสต์ศาสนจักรเป็นสองสาขา: คริสต์ศาสนจักรตะวันออก (กรีก) และคริสต์ศาสนจักรตะวันตก (โรมัน) ที่ต่อมากลายเป็นนิกายอีสเติร์นออร์ธอด็อกซ์ และนิกายโรมันคาทอลิค (en.wikipedia.org/wiki/East-West_Schism)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, madam. He's never used the east wing before.ไม่ใช่ค่ะท่านไม่เคยใช้ปีกตะวันออกมาก่อน Rebecca (1940)
The sun was two hours higher now... ... and it did not hurt his eyes so much to look into the east.ดวงอาทิตย์เป็นเวลาสองชั่วโมง ที่สูงขึ้นในขณะนี้ และมันไม่ได้ทำร้ายดวงตาของ เขามาก มองเข้าไปในทางทิศตะวันออก The Old Man and the Sea (1958)
Ostentatious, that is! - He's from the west. - Nah, east.เขาคือคนที่มาจากทางตะวันตก นา ตะวันออก สเตปนี Help! (1965)
We have got one in there from the mystic east...จากทิศตะวันออกลึกลับ หรือเรามี แล้ว Help! (1965)
That lad from the sunnier climate, east of Suez?เด็กหนุ่มจากสภาพภูมิอากาศที่ แสงแดดนั้น ทางทิศตะวันออกจากคลอง สุเอซ? Help! (1965)
Doesn't the eastern flavour come expensive?ได้รสชาติตะวันออก ค่อนข้างแพงมา? Help! (1965)
I got it from this Eastern bird...ฉันได้รับมันจากนกตัวนี้ตะวันออก ผู้หญิง Help! (1965)
Now see what you've done with your filthy Eastern ways.ด้วยวิธีการทางทิศตะวันออกของคุณ สกปรก Help! (1965)
(Continues speaking in Eastern language)ไห่? Help! (1965)
(Continues speaking in Eastern language) I don't understand a word.ฉันไม่เข้าใจคำว่า Help! (1965)
Latin, yes. But this Eastern babble, no.ละตินใช่ แค่ตอนนี้พูดพล่าม ตะวันออกไม่มี Help! (1965)
- Easterner speaks with forked tongue.คนเอเชียด้วยเท้าเลี่ยน พูดคุยกับลิ้นสองแฉก Help! (1965)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eastHe has studied the cultures of Eastern Countries.
eastI heard that he left town and moved east.
eastI'm painting Easter eggs.
eastFork-users are mainly in Europe, North America, and Latin America; chopstick-users in eastern Asia and finger-users in Africa, the Middle East, Indonesia, and India.
eastThe wind is blowing east.
eastThe sun rises in the east and sets in the west.
eastThe town where he was brought up lies east of Osaka.
eastJapan depends on the Middle East for 70% of oil it consumes.
eastThe city lies east of London.
eastIf you face north, the east is on your right.
eastThe strong easterly wind lashed at our faces.
eastThey explored Lake Tanganyika in East Africa.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุโรปตะวันออก[N] East Europe, Ant. ยุโรปตะวันตก, Example: คู่แข่งของไทยเกี่ยวกับอุตสาหกกรมสิ่งทอในอนาคตอันใกล้ ได้แก่ ยุโรปตะวันออก, แอฟริกาเหนือ, แคริบเบียนและอเมริกากลาง
ทิศตะวันออก[N] east, Syn. ทิศบูรพา, Ant. ทิศตะวันตก, ทิศประจิม, Example: ประเทศไทยมีอาณาเขตทิศตะวันออกจดประเทศลาว และประเทศกัมพูชา, Thai definition: ทิศทางที่ดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า
ตะวันออก[N] east, See also: eastern, Syn. ทิศตะวันออก, Ant. ทิศตะวันตก, Example: จันทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย, Thai definition: เรียกทิศที่ดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้า
บรรพ์[ADJ] eastern, Syn. ตะวันออก, บูรพา, Ant. ตะวันตก
บุริมทิศ[N] east, Syn. บุรพทิศ, ทิศตะวันออก, บูรพา
บุรพทิศ[N] east, Syn. บูรพา, บุริมทิศ, ทิศตะวันออก, Example: งานเขียนนี้ชี้ให้เห็นความเลวร้ายของฝรั่งที่มีต่อผู้คนและดินแดนในบุรพทิศ, Count unit: ทิศ
บูรพาทิศ[N] east, Syn. ทิศตะวันออก, บูรพา, บุรพทิศ, บุริมทิศ, Example: บริเวณเนื้อที่ริมกำแพงเมืองเบื้องบูรพาทิศของกรุงเทพพระมหานครเคยเป็นสวนผลไม้มาก่อน
บูรพา[N] east, Syn. ทิศตะวันออก, บุรพทิศ, บุริมทิศ, บูรพาทิศ, Example: พวกมันส่งรถโจรกรรมไปขายประเทศลาวและกองกำลังเขมรด้านชายแดนบูรพา, Notes: (สันสกฤต)
ชาวตะวันออก[N] easterner, See also: oriental, Syn. คนเอเชีย, ชาวเอเชีย, Example: วัฒนธรรมและประเพณีของชาวตะวันออกมีลักษณะคล้ายๆ กัน
คนเอเชีย[N] easterner, See also: oriental, Syn. ชาวเอเชีย, Example: คนเอเซียเหล่านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมจะรับรองเช่นเดียวกับของสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศส, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคเนย์[n.] (ākhanē) EN: southeast   FR: sud-est [m]
อาเซียน [org.] (Asīen) EN: ASIAN (Association of Southeast Asian Nations)   
บีบแตร[v. exp.] (bīp traē) EN: stroke woman's breast ; squeeze woman's breast   
บุพทักษิณ[X] (bupphathaksin) EN: southeast   
บูรพา[n.] (būraphā) EN: east ; orient   FR: est [m] ; orient [m]
บุรีรัมย์[n. prop.] (Burīram) EN: Buriram (Northeast)   FR: Buriram (prov. Nord-Est)
ฉะเชิงเทรา[n. prop.] (Chachoēngsao) EN: Chachoengsao (East)   FR: Chachoengsao (Est)
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: fermenting agent ; yeast ; leavening ; ferment ; enzyme   FR: levure [f] ; ferment [m] ; enzyme [f] ; levain [m]
เชื้อหมัก[n.] (cheūamak) EN: yeast   FR: levure [f]
ชลบุรี[n. prop.] (Chonburī) EN: Chonburi (East)   FR: Chonburi (Est)

CMU English Pronouncing Dictionary
EAST    IY1 S T
EASTER    IY1 S T ER0
EASTEP    IY1 Z T EH0 P
EASTON    IY1 S T AH0 N
EASTES    IY1 S T S
EASTIN    IY1 Z T IH2 N
EAST'S    IY1 S T S
EASTDIL    IY1 S T D IH2 L
EASTHAM    IY1 S T AH0 M
EASTEND    IY1 Z T EH2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
east    (n) ˈiːst (ii1 s t)
Easter    (n) ˈiːstər (ii1 s t @ r)
Easters    (n) ˈiːstəz (ii1 s t @ z)
eastern    (j) ˈiːstən (ii1 s t @ n)
easterly    (j) ˈiːstəliː (ii1 s t @ l ii)
eastward    (j) ˈiːstwəd (ii1 s t w @ d)
Eastleigh    (n) ˈiːstliː (ii1 s t l ii)
eastwards    (a) ˈiːstwədz (ii1 s t w @ d z)
Eastbourne    (n) ˈiːsbɔːn (ii1 s b oo n)
easternmost    (j) ˈiːstənmoust (ii1 s t @ n m ou s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
东西[dōng xī, ㄉㄨㄥ ㄒㄧ, 西 / 西] east and west, #340 [Add to Longdo]
[dōng, ㄉㄨㄥ, / ] east; host (i.e. sitting on east side of guest); landlord; surname Dong, #1,096 [Add to Longdo]
东风[dōng fēng, ㄉㄨㄥ ㄈㄥ, / ] easterly wind, #5,749 [Add to Longdo]
中东[Zhōng dōng, ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄥ, / ] East China; Middle East, #6,287 [Add to Longdo]
东亚[dōng yà, ㄉㄨㄥ ㄧㄚˋ, / ] East Asia, #7,467 [Add to Longdo]
鸿[hóng, ㄏㄨㄥˊ, 鸿 / ] eastern bean goose; great; large, #8,353 [Add to Longdo]
东海[Dōng hǎi, ㄉㄨㄥ ㄏㄞˇ, / ] East China sea, #8,776 [Add to Longdo]
华东[Huá dōng, ㄏㄨㄚˊ ㄉㄨㄥ, / ] East China, #11,907 [Add to Longdo]
东欧[dōng ōu, ㄉㄨㄥ ㄡ, / ] Eastern Europe, #16,419 [Add to Longdo]
东边[dōng bian, ㄉㄨㄥ ㄅㄧㄢ˙, / ] east; east side; eastern part; to the east of, #22,275 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Osten {m} | nach Osten gehendEast | eastbound [Add to Longdo]
Ostküste {f}east coast [Add to Longdo]
Blauflügelrötel {m} [ornith.]East Coast Akelat [Add to Longdo]
Gelbbauchastrild {m} [ornith.]East African Swee Waxbill [Add to Longdo]
Ost-Timur [geogr.]East Timor (tp) [Add to Longdo]
OstdeutschlandEast Germany; Estern Germany [Add to Longdo]
Ostchinesisches MeerEast China Sea [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もと, moto] (n) (See 酒母,元・もと・1) yeast mash [Add to Longdo]
ASEAN[アセアン, asean] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN [Add to Longdo]
おっぱい(P);オッパイ[, oppai (P); oppai] (n) (1) (chn) breasts; boobies; tits; (2) (chn) breast milk; (P) [Add to Longdo]
お祭り;お祭;御祭り;御祭[おまつり, omatsuri] (n) (pol) (See 祭り) festival; feast; carnival [Add to Longdo]
かぶり笠;被り笠[かぶりがさ, kaburigasa] (n) (obsc) conical hat (East-Asian style); coolie hat [Add to Longdo]
くつわを並べて[くつわをならべて, kutsuwawonarabete] (exp) (See 轡・くつわ) together; abreast; side-by-side [Add to Longdo]
くらい(P);ぐらい(P)[, kurai (P); gurai (P)] (suf,prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P) [Add to Longdo]
ご馳走(P);御馳走[ごちそう, gochisou] (n) (1) feast; treating (someone); (vs) (2) to treat (someone, e.g. to a meal); (P) [Add to Longdo]
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
せめて[, semete] (adv) at least; at most; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
最下位[さいかい, saikai] least significant bit [Add to Longdo]
最下位のビット[さいかいのビット, saikaino bitto] LSB, least significant bit [Add to Longdo]
最下位ビット[さいかいビット, saikai bitto] least significant bit (LSB) [Add to Longdo]
最小二乗法[さいしょうにじょうほう, saishounijouhou] least-squares method [Add to Longdo]
最小有効ビット[さいしょうゆうこうびっと, saishouyuukoubitto] least significant bit, LSB (abbr.) [Add to Longdo]
最小有効数字[さいしょうゆうこうすうじ, saishouyuukousuuji] least significant digit, LSD (abbr.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 east
   adv 1: to, toward, or in the east; "we travelled east for
       several miles"; "located east of Rome"
   adj 1: situated in or facing or moving toward the east [ant:
       {west}]
   n 1: the cardinal compass point that is at 90 degrees [syn:
      {east}, {due east}, {eastward}, {E}]
   2: the countries of Asia [syn: {East}, {Orient}]
   3: the region of the United States lying to the north of the
     Ohio River and to the east of the Mississippi River [syn:
     {East}, {eastern United States}]
   4: the direction corresponding to the eastward cardinal compass
     point
   5: a location in the eastern part of a country, region, or city

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top