ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

easily

IY1 Z AH0 L IY0   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -easily-, *easily*, easy
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
easily[ADV] อย่างแท้จริง, See also: โดยปราศจากข้อสงสัย, Syn. by far, clearly, undoubtedly
easily[ADV] อย่างน้อย, See also: ที่ไม่น้อยไปกว่านี้
easily[ADV] อย่างสะดวก, See also: อย่างสบาย, อย่างง่ายดาย, อย่างราบรื่น, โดยไม่ลำบาก, Syn. effortlessly, facilely, readily, Ant. laboriously, weary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
easily(อี'ซีลี) adv. อย่างง่ายดาย,อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างราบรื่น,ดีกว่ามาก,ซึ่งมีทางเป็นไปได้, Syn. readily

English-Thai: Nontri Dictionary
easily(adv) โดยง่าย,อย่างสะดวกสบาย,อย่างง่ายดาย,โดยไม่ลำบาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can easily postpone my sailing for a week.เยี่ยมเลย ฉันสามารถเลื่อนเวลาการเดินเรือ ออกไปได้หนึ่งสัปดาห์เเม่หนูนี่ไม่มีเเม่ Rebecca (1940)
She'll understand it more easily. Danny, who was Rebecca's doctor?แต่ให้ผมคุยกับแดนนี่ หล่อนจะเข้าใจดีกว่า แดนนี่ ใครคือหมอของรีเบคคา Rebecca (1940)
It's a lovely name that rolls off the tongue so easily.ชื่อของฆาตกรไง เป็นชื่อไพเราะชวนเอ่ยนามว่า Rebecca (1940)
Get into trouble too easily, you know?ได้รับเป็น troubIe ง่ายเกินไป คุณ รู้หรือไม่ I Spit on Your Grave (1978)
They can't be easily separated.ไม่สามารถแบ่งแยกได้ง่าย Idemo dalje (1982)
He won't die so easily.เขาไม่ตายง่ายๆหรอก Vampire Hunter D (1985)
This Incense of Time Trap will do the job easily.ด้วยกำยานผนึกเวลานี่ มันง่ายนิดเดียว Vampire Hunter D (1985)
The Montoyas have never taken defeat easily.พวกเรา มอนโตย่าไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆ The Princess Bride (1987)
You cry so easily, I don't like itนายร้องไห้ง่าย ผมไม่ชอบอ่ะ 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Girls only pretend to be casual, they kiss boys easily... but in fact...สาวๆ ชอบความไม่เป็นทางการ พวกเธอจูบกับหนุ่มๆ อย่างง่ายดาย แต่ในความเป็นจริง พวกเธอชอบความนุ่มนวล A Short Film About Love (1988)
I could easily build a few hutches and you could feed 'em alfalfa.ฉันสร้างคอกขึ้นมาสองสามคอกได้ และนายก็เลี้ยงมันด้วยต้นอัลฟัลฟ่า Of Mice and Men (1992)
I mean, have someone to wrap it tomorrow, you could easily...เดี๋ยวฉันจะให้ใครสักคนจัดการ... The Cement Garden (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
easilyA bad habit is easily acquired.
easilyA bad habit, once formed, cannot easily be got rid of.
easilyA clever student can answer such a question easily.
easilyA freshly baked cake doesn't cut easily.
easilyAfter the first letter the other came easily.
easilyA house built of wood is more easily burnt than a house of stone.
easilyA long thread is easily entangled.
easilyAlthough ambitions are well worth having, they are not to be achieved easily.
easilyA man who angers easily should learn to count to ten - it calms trouble like pouring oil on troubled waters.
easilyAn inexperienced stock speculator could easily let his business go to pot and lose his entire fortune.
easilyAnyone can do it easily.
easilyA wooden building can easily catch fire.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าใจง่าย[V] easily understood, See also: understand easily, Ant. เข้าใจยาก, Example: หนังสือเล่มนี้ขายดีเพราะใช้ภาษาที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย, Thai definition: รับรู้ได้ง่าย
อย่างง่ายดาย[ADV] easily, Syn. ราบรื่น, สบาย, Ant. อย่างยากเย็น, Example: โจรปล้นร้านทอง และขนทองรูปพรรณไปอย่างง่ายดาย
ฉลุย[ADV] fast, See also: easily, Example: เผลอเพียงแป๊บเดียวเขาวิ่งฉลุยไปถึงโน่นแล้ว, Thai definition: ไปโดยสะดวกสบาย, Notes: (สแลง)
สบาย[ADV] easily, See also: comfortably, smoothly, without difficulty, with ease, Syn. สบาย, ง่าย, Ant. ลำบาก, Example: วิดีโอดิสก์สามารถเก็บสารานุกรมได้อย่างสบาย, Thai definition: อย่างสุขกายสุขใจ, Notes: (บาลี)
ไม่ยาก[ADV] easily, See also: conveniently, smoothly, Syn. ง่าย, สะดวก, Example: เดี๋ยวนี้คนที่อยู่คนละประเทศก็ติดต่อกันได้ไม่ยาก เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์หรือมือถือสักเครื่อง, Thai definition: อย่างสะดวกง่ายดายไม่เกินความสามรถ
ขี้อ้อน[ADJ] cry-baby, See also: easily weep and sniffle, Example: ใครๆ มักเห็นว่ายุ้ยเป็นคนขี้อ้อน, Thai definition: ที่พร่ำร้องขอหรือร้องสำออยแบบเด็กๆ
ขี้โมโห[ADJ] resentful, See also: easily mad, irritable, Syn. เจ้าอารมณ์, Example: ถ้าเขาเป็นคนขี้โมโหเขาอาจจะด่าเธอไปแล้วก็ได้, Thai definition: ที่มีนิสัยโกรธง่าย
ง่าย[ADV] easily, See also: simply, plainly, clearly, with ease, Syn. สะดวก, Ant. ยาก, ลำบาก, Example: ผมจะกล่าวถึงพี ซี ยู สมมติขนาด 8 บิต เพื่อให้เข้าใจง่าย
ง่ายดาย[ADV] easily, See also: certainly: surely, clearly, simply, Syn. ง่ายมาก, สะดวกมาก, Ant. ยากมาก, ลำบากมาก, Example: วิภาสามารถผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศได้อย่างง่ายดาย
อาชาไนย[ADJ] easily trained, See also: well-trained, Example: เขาเป็นคนตรงเสมอต้นเสมอปลาย เป็นบุรุษอาชาไนย และเข้าได้ทั้งกับคนทุกรุ่นทุกวัย, Thai definition: รู้รวดเร็ว, ฝึกหัดมาดีแล้ว, ถ้าเป็นม้าที่ฝึกหัดมาดีแล้ว เรียก ม้าอาชาไนย, ถ้าเป็นคนที่ฝึกหัดมาดีแล้ว เรียกว่า บุรุษอาชาไนย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: easily trained   
แบบบาง[adj.] (baēpbāng) EN: delicate ; weak ; fragile ; easily damaged   FR: frêle ; fluet ; fragile
ฉุนเฉียว[adj.] (chunchīo) EN: bristly ; easily angered ; irascible   
ดาย[adv.] (dāi) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally   
โดยไม่ยาก[adv.] (dōi mai yāk) EN: easily   
โดยง่าย[adv.] (dōi ngāi) EN: easily   
ใจง่าย[v.] (jai-ngāi) EN: be credulous ; be unstable ; be gullible ; be easily influenced   
ใจน้อย[adj.] (jainøi) EN: touchy ; sensitive ; easily offended ; peevish   FR: susceptible ; ombrageux ; chatouilleux (fig.) ; irritable
เข้าใจง่าย[v. exp.] (khaojai ngāi) EN: understand easily ; easily understood   FR: comprendre aisément ; être facile à comprendre
ขี้กลัว[adj.] (khīklūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless   FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
EASILY    IY1 Z AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
easily    (a) ˈiːzəliː (ii1 z @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轻易[qīng yì, ㄑㄧㄥ ㄧˋ, / ] easily; lightly; rashly, #3,956 [Add to Longdo]
易守难攻[yì shǒu nán gōng, ㄧˋ ㄕㄡˇ ㄋㄢˊ ㄍㄨㄥ, / ] easily guarded, hard to attack, #76,297 [Add to Longdo]
[zào, ㄗㄠˋ, ] easily provoked, hasty; fierce, cruel [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
übelnehmendeasily offended [Add to Longdo]
überschaubar {adj}easily understandable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっさり[, assari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) easily; readily; quickly; (P) [Add to Longdo]
いとも簡単に[いともかんたんに, itomokantanni] (adv) very easily [Add to Longdo]
ころり[, korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling) [Add to Longdo]
すっすっ;スッスッ[, sussutsu ; sussutsu] (adv-to,adv) smoothly; frictionlessly; easily [Add to Longdo]
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
ちょい[, choi] (adv,adv-to) (1) (See ちょっと) just a minute; short time; just a little; (2) somewhat; easily; readily; rather [Add to Longdo]
ちょこちょこ[, chokochoko] (adv,n,vs) toddling; hobbling; restless; easily accomplished [Add to Longdo]
なんて目じゃない[なんてめじゃない, nantemejanai] (exp) (See 目じゃない) it's not a problem; it's not a big deal; (person or thing) can be easily beaten or bettered (by one) [Add to Longdo]
ぷつぷつ[, putsuputsu] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) bumpy (e.g. of a rash); knobbly; pimply; (2) (on-mim) (See ぷつん) easily cut [Add to Longdo]
むざむざ[, muzamuza] (adv) helplessly; easily; without resistance; without regret [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 easily
   adv 1: with ease (`easy' is sometimes used informally for
       `easily'); "she was easily excited"; "was easily
       confused"; "he won easily"; "this china breaks very
       easily"; "success came too easy" [syn: {easily}, {easy}]
   2: without question; "easily the best book she's written"
   3: indicating high probability; in all likelihood; "I might well
     do it"; "a mistake that could easily have ended in disaster";
     "you may well need your umbrella"; "he could equally well be
     trying to deceive us" [syn: {well}, {easily}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top