ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

easier said than done

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -easier said than done-, *easier said than done*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
easier said than done[IDM] พูดง่ายกว่าทำ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
easier said than doneEasier said than done.
easier said than doneIt's easier said than done.
easier said than doneThey say you shouldn't take rumors seriously but that's easier said than done.

Japanese-English: EDICT Dictionary
言うは易く行うは難し[いうはやすくおこなうはかたし, iuhayasukuokonauhakatashi] (exp) (id) Easier said than done [Add to Longdo]
口では大阪の城も建つ[くちではおおさかのしろもたつ, kuchidehaoosakanoshiromotatsu] (exp) (id) easier said than done; if it's just talking you can even build Osaka Castle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top