ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ease out

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ease out-, *ease out*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ease out มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ease out*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ease out[PHRV] ปลดใบเรือ, See also: กางใบเรือ
lease out[PHRV] อนุญาตให้เช่า
tease out[PHRV] ทำให้เป็นปุย, See also: ทำให้เป็นขุย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disease outbreaks โรคระบาด [TU Subject Heading]
Disease Outbreaksโรคระบาด [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การระบาดของโรค[n. exp.] (kān rabāt khøng rōk) EN: disease outbreak   FR: contagion (d'une maladie) [f] ; transmission d'une maladie infectieuse [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vermieten; verpachten; leasen (an)to lease out (to) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top