ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earthward

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earthward-, *earthward*, earthwar
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา earthward มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *earthward*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earthward[ADV] ไปทางโลก, See also: หันไปทางโลก, มุ่งหน้าไปทางโลกหรือพื้นดิน, Syn. downward
earthward[ADJ] ไปทางโลก, See also: หันไปทางโลก, มุ่งหน้าไปทางโลก, Syn. downward

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erdwärtsearthward [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top