ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earthman

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earthman-, *earthman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earthman[N] มนุษย์, See also: คน, มนุษย์โลก, Syn. earthling, human being

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earthman(เอิร์ธ'เมิน) n.,มนุษย์

Japanese-English: EDICT Dictionary
地球人[ちきゅうじん, chikyuujin] (n) earthling; earthman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 earthman
   n 1: an inhabitant of the earth [syn: {tellurian}, {earthling},
      {earthman}, {worldling}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

earthman

 


  

 
earthman
 • มนุษย์: คน, มนุษย์โลก [Lex2]
 • (เอิร์ธ'เมิน) n.,มนุษย์ [Hope]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
earth man, earth-man, earthen, Arman, Ethan, Atman, earthing, earthling, oarsman, Armani, airman, ethane, northmen, Athena, weatherman, Amman, Armin, Eamon, Ermin

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top