หรือคุณหมายถึง earthineß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earthiness

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earthiness-, *earthiness*, earthines
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา earthiness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *earthiness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earthiness[N] ลักษณะคล้ายหรือเหมือนดิน, See also: ความคล้ายหรือเหมือนดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earthiness(เอิร์ธ'ธิเนส) n. ลักษณะดิน,ลักษณะที่หยาบ,ความหยาบ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
weltliche Gesinnung {f}earthiness [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top