ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earthen

ER1 TH AH0 N   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earthen-, *earthen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earthen[ADJ] ซึ่งทำด้วยดินเผา, See also: ซึ่งทำด้วยดินเหนียวที่เผาแล้ว
earthenware[N] เครื่องดินเผา, See also: ภาชนะดินเผา, Syn. ceramics, crockery, pottery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earthen(เอิร์ธ'เธิน) adj. ซึ่งประกอบด้วยดิน,ซึ่งทำด้วยดินเหนียวที่เผาแล้ว
earthenwaren. เครื่องเคลือบดินเผา,ดินเหนียวใช้ทำเครื่องเคลือบดินเผา

English-Thai: Nontri Dictionary
earthen(adj) ทำด้วยดินเผา,ซึ่งประกอบกับดิน
earthenware(n) เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องเคลือบดินเผา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
earthenwareเครื่องดินเผา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Giant earthen pits here.ไม่มีหลุมโพรงยักษ์ตรงนี้ Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
Looks like I'm finally going to have that darling little earthenware asparagus dishดูเหมือนว่า ในที่สุดฉันจะได้ ชุดจานสวยเหล่านั้น The Wiggly Finger Catalyst (2011)
That on the ensuing night, her progeny collected her remains in an Earthen jar.ต่อมาในคืนนั้น ทายาทของเธอได้เก็บเศษซากที่เหลือ ไว้ในไห In the Beginning (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
earthenThe store carries earthenware.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอ่ง[N] water jar, See also: earthen jar, Syn. ตุ่ม, โอ่งน้ำ, Example: สมัยก่อนพอถึงหน้าฝนชาวบ้านจะพากันรองน้ำใส่โอ่ง เพื่อเก็บไว้กินและใช้ตลอดทั้งปี, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะสำหรับขังน้ำ ก้นสอบเล็กน้อย ปากกว้าง
โถ[N] earthen jar, See also: glass jar, Example: แม่ตักข้าวจากโถใส่จานเตรียมไว้ให้ทุกคนแล้ว, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะทำด้วยดินเผาหรือกระเบื้องเคลือบ ปากกว้าง มีฝาปิด
คัน[N] ridge, See also: earthen dyke, Example: อาจารย์ทำคันมากั้นน้ำตรงนั้น, Thai definition: แนวดินหรือแนวทรายที่พูนขึ้นสูงเป็นแนวยาว, แนวดินหรือแนวทรายที่พูนขึ้นเพื่อกั้นน้ำ
คันดิน[N] ridge, See also: earthen dyke, Syn. คันนา, Example: การสร้างคันดินกั้นระหว่างแม่น้ำกับท้องทุ่งเพื่อประโยชน์ในการชลประทานและคมนาคม, Thai definition: แนวดินที่พูนไว้กั้นน้ำ
คันนา[N] ridge, See also: earthen dyke, Syn. คันดิน, เขื่อน, Example: หนุ่มสาวออกเดินไปตามคันนาแต่งตัวกันสวยสะประแป้งหอมฟุ้ง, Count unit: คัน
เครื่องปั้นดินเผา[N] pottery, See also: earthenware, crockery, Syn. เครื่องเคลือบ, เครื่องถ้วยชาม, Example: มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดได้ทำการขุดพบเครื่องปั้นดินเผาที่มีลายเขียนสีของสมัยหินใหม่, Count unit: ชิ้น, Thai definition: เรียกภาชนะที่ปั้นด้วยดินแล้วนำไปเผาไฟว่า เครื่องปั้นดินเผา
ภาชนะดินเผา[N] earthenware, Syn. เครื่องปั้นดินเผา, Example: ที่ด่านเกวียนมีภาชนะดินเผามากมายให้เลือกซื้อและเลือกชม, Thai definition: เรียกภาชนะที่ปั้นด้วยดินแล้วนำไปเผาไฟ
ตะกรับ[N] perforation, See also: earthen grate, Syn. รังผึ้ง, Example: ในเตาถ่านจะมีตะกรับอยู่ตรงกลางเอาไว้รองถ่าน, Count unit: ต้น, Thai definition: ดินเผาหรือเหล็กเป็นแผ่นเจาะเป็นรูๆ สำหรับรองถ่านเพื่อให้ลมเดินผ่านได้และขี้เถ้าตกลงข้างล่าง (โดยมากใช้กับเตาอั้งโล่หรือเตาหม้อน้ำเรือกลไฟ เป็นต้น)
ตะคัน[N] censer, See also: earthen receptacle for burning, ancient dish-shaped clay receptacle used as a lamp, or for, Example: เราใช้ตะคันมาใส่เทียนอบสำหรับอบขนมหรืออบน้ำหอม, Count unit: ใบ, Thai definition: เครื่องปั้นดินเผารูปคล้ายจาน สำหรับวางเทียนอบหรือเผากำยานเมื่อเวลาอบน้ำทำน้ำอบไทยเป็นต้น หรือใช้ใส่น้ำมันตามไฟต่างตะเกียง
ตากล้า[N] seeding field, See also: earthen dyke around a paddy field, sectional pieces of land for young rice plant, Syn. ตาตกกล้า, Example: เขายืนตะโกนเรียกลูกชายอยู่บนตากล้า, Count unit: ตา, Thai definition: พื้นดินที่ยกเป็นคันแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับตกกล้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal   
เชิงเทินดิน[n. exp.] (choēngthoēn din) EN: earthen ramparts   
ไห[n.] (hai ) EN: earthen jar ; jug   FR: jarre [f] ; cruche [f]
คัน[n.] (khan) EN: ridge ; earthen dyke ; dyke = dike   FR: digue [f] ; levée de terre [f]
คันดิน[n. exp.] (khan din) EN: ridge ; earthen dyke   FR: levée de terre [f] ; digue [f]
เครื่องปั้นดินเผา[n.] (khreūangpandinphao) EN: pottery ; earthenware ; crockery   FR: poterie [f] ; objet en terre cuite [m]
กระเบื้องดินเผา[n. exp.] (krabeūang din phao) EN: earthenware   
กระถาง[n.] (krathāng) EN: flowerpot ; pot ; widemouthed earthen jar ; pot-shaped container ; basin ; vessel   FR: pot [m] ; bac [m] ; cruche [f] ; pot de fleurs [m]
โอ่ง[n.] (ōng) EN: large water jar ; big water jar ; earthen jar   FR: grande jarre [f]
ป้าน[n.] (pān) EN: earthen teapot   

CMU English Pronouncing Dictionary
EARTHEN    ER1 TH AH0 N
EARTHENWARE    ER1 TH AH0 N W EH2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
earthen    (j) ˈɜːʴθn (@@1 th n)
earthenware    (n) ˈɛðnwɛəʴr (e1 dh n w e@ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wèng, ˋ, ] earthen jar; urn, #31,473 [Add to Longdo]
[yīng, ㄧㄥ, / ] earthen jar with small mouth, #41,760 [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] earthen jar, #59,000 [Add to Longdo]
[wèng, ˋ, ] earthen jar; urn, #241,594 [Add to Longdo]
[qiū, ㄑㄧㄡ, ] earthenware, earthenware vessel, #243,904 [Add to Longdo]
[yǎn, ㄧㄢˇ, ] earthenware vessel, #289,523 [Add to Longdo]
[tán, ㄊㄢˊ, ] earthen jar, #346,270 [Add to Longdo]
[yīng, ㄧㄥ, ] earthen jar with long neck, #556,124 [Add to Longdo]
[gāng, ㄍㄤ, ] earthen jug, crock, cistern, #619,786 [Add to Longdo]
[yīng, ㄧㄥ, ] earthen jar with long neck [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アースン[, a-sun] (adj-no) earthen [Add to Longdo]
[ほとぎ, hotogi] (n) (1) fat-bodied, small-mouthed earthenware jar for carrying water; (2) water vessel used for a baby's first bath [Add to Longdo]
行平鍋[ゆきひらなべ, yukihiranabe] (n) glazed earthenware casserole dish [Add to Longdo]
糸底[いとぞこ, itozoko] (n) bottom rim of earthenware cup [Add to Longdo]
七厘;七輪[しちりん, shichirin] (n) earthen charcoal brazier (for cooking) [Add to Longdo]
焼き物;焼物;焼きもの[やきもの, yakimono] (n) (1) earthenware; pottery; porcelain; china; (2) flame-broiled food (esp. fish); (3) tempered blade [Add to Longdo]
埴輪[はにわ, haniwa] (n) haniwa (unglazed earthen objects fashioned in ancient Japan) [Add to Longdo]
瀬戸物[せともの(P);セトモノ, setomono (P); setomono] (n) earthenware; crockery; china; (P) [Add to Longdo]
塑像[そぞう, sozou] (n) earthen image [Add to Longdo]
土釜[どがま, dogama] (n) earthen rice cooker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  earthen
      adj 1: made of earth (or baked clay); "an earthen pot"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top