ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earthborn

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earthborn-, *earthborn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earthborn[ADJ] ซึ่งเกิดจากโลก, See also: มีกำเนิดจากโลก, Syn. mortal
earthborn[ADJ] ซึ่งต้องตาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earthbornadj. ซึ่งเกิดจากโลก,มนุษย์ที่ต้องตาย earthbound,earth-bound adj. ซึ่งยึดแน่นบนพื้นดิน,เกี่ยวกับพื้นดิน,ซึ่งสนใจแต่เรื่องของโลก,แห่งโลกีย์,ธรรมดา ๆ ,ซึ่งขาดจินตนาการ

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 earthborn
   adj 1: of earthly origin (as mortals are); "earthborn existence"
   2: springing from or born on the earth; "earthborn beings"
   3: connected with earthly life; of earthly origin; "earthborn
     cares and pleasures"

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

earthborn

 


  

 
earthborn
 • ซึ่งเกิดจากโลก: มีกำเนิดจากโลก [Lex2]
 • ซึ่งต้องตาย[Lex2]
 • adj. ซึ่งเกิดจากโลก,มนุษย์ที่ต้องตาย earthbound,earth-bound adj. ซึ่งยึดแน่นบนพื้นดิน,เกี่ยวกับพื้นดิน,ซึ่งสนใจแต่เรื่องของโลก,แห่งโลกีย์,ธรรมดา ๆ ,ซึ่งขาดจินตนาการ [Hope]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
earth born, earth-born, earthbound, earthen, earthing, earthling, airborne, authoring, Arthurian, auburn

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top