ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earsplitting

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earsplitting-, *earsplitting*, earsplitt
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earsplitting[ADJ] ดังมาก, See also: ดังแสบแก้วหู, Syn. loud, roaring, shrill

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earsplittingadj. ดังมาก,ดังแสบแก้วหู

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To recap, you will be playing those Madonna hits... throughout the day at an earsplitting volume.คุณต้องเปิดเพลง มาดอนน่า ทั้งวัน ดังๆด้วย The Power of Madonna (2010)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 earsplitting
   adj 1: loud enough to cause (temporary) hearing loss [syn:
       {deafening}, {earsplitting}, {thunderous}, {thundery}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

earsplitting

 


  

 
earsplitting
 • ดังมาก: ดังแสบแก้วหู [Lex2]
 • adj. ดังมาก,ดังแสบแก้วหู [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top