ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earring

IH1 R IH0 NG   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earring-, *earring*, earr
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earring[N] ตุ้มหู, See also: ต่างหู, ตุ้งติ้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earringn. ตุ้มหู

English-Thai: Nontri Dictionary
earring(n) ตุ้มหู,ต่างหู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earringsต่างหู [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fellas, you are hurting me. That's my earring.เฟลลาส นายทำฉันเจ็บนะ นั่นมันต่างหูฉันนะ Mannequin: On the Move (1991)
Oh, you found my earring!คุณพบต่างหูของฉัน ! The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
You might want to rethink the earrings.คุณน่าจะเปลี่ยนตุ้มหูซะหน่อย Junior (1994)
Wear my earrings tonight.คืนนี้เอาตุ้มหูฉันไปใส่ซิ As Good as It Gets (1997)
Any of those dead kids wearing pearl earrings?มีเด็กที่ตายคนไหน ใส่ต่างหูมุกมั้ย ไม่มี Mulholland Dr. (2001)
You want me to imagine how the earring would look?อยากให้ฉันวาดต่างหูโดยจินตนาการขึ้นเองรึ? Girl with a Pearl Earring (2003)
- I love those earrings.-อะไรเหรอค่ะ? -ชอบต่างหูนั่นจัง The Girl Next Door (2004)
- Found the earring,-เจอตุ้มหูแล้วล่ะ Shall We Dance (2004)
You know that I'm not allowed to wear hoop earrings, right?เธอรู้มั้ย ชั้นไม่ได้รับอนุญาติ ให้ใส่ต่างหูแบบห่วง Mean Girls (2004)
Yeah. Two years ago, she told me that hoop earrings were her thing and that I wasn't allowed to wear them anymore.ใช่,2 ปีก่อน หล่อนบอกชั้นว่า ต่างหูแบบห่วงหล่อนใส่ได้คนเดียวเท่านั้น Mean Girls (2004)
He had curly hair, and an earring on one sideผมหยิก แล้วก็ใส่ตุ้มหูข้างเดียว Windstruck (2004)
Like his earring?ต่างหูเขาก็ปลอม Big Momma's House 2 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
earringA pair of earrings is a nice present for her.
earringShe tried again to fix the earring into her ear.
earringShe wore heart-shaped earring.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุณฑล[N] earring, Syn. ตุ้มหู, ต่างหู, Example: ส่วนประกอบของหัวโขนมี กรรเจียกจอน กุณฑล เครื่องยอด แป้นไม้, Count unit: คู่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ต่างหู[N] earrings, Syn. ตุ้มหู, Example: เธอชอบไปซื้อต่างหูที่จตุจักรเพราะราคาถูก, Count unit: คู่, Thai definition: เครื่องประดับหู มีหลายแบบทำจากวัสดุต่างๆ กัน เช่น เงิน ทอง พลาสติก
ตุ้งติ้ง[N] earring, Count unit: คู่, Thai definition: ชื่อตุ้มหูชนิดหนึ่ง มีระย้าห้อย
ตุ้มหู[N] earring, See also: eardrop, Syn. ต่างหู, Example: ตุ้มหูคู่นี้ทำให้เธอดูมีสง่าราศีขึ้นเยอะเลย, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: เครื่องประดับหู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่างหู[n.] (tāng hū) EN: earring   FR: boucle d'oreille [f]
ตุ้มหู[n.] (tumhū) EN: earbobs ; earrings   FR: boucle d'oreille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EARRING    IH1 R IH0 NG
EARRING    IY1 R IH0 NG
EARRINGS    IH1 R IH0 NG Z
EARRINGS    IY1 R IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
earring    (n) ˈɪəʴrɪŋ (i@1 r i ng)
earrings    (n) ˈɪəʴrɪŋz (i@1 r i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ohrring {m} | Ohrringe {pl}earring | ear rings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イヤドロップ[, iyadoroppu] (n) eardrop (earring with a pendant) [Add to Longdo]
イヤリング[, iyaringu] (n) earring; (P) [Add to Longdo]
ピアス[, piasu] (n) (1) (from pierced earrings) earrings; (2) (body) piercings; (P) [Add to Longdo]
耳ピ[みみピ, mimi pi] (n) (abbr) (sl) (See 耳ピアス) ear piercing; earring [Add to Longdo]
耳ピアス[みみピアス, mimi piasu] (n) ear piercing; earring [Add to Longdo]
耳環;耳輪[みみわ, mimiwa] (n,adj-no) earring (non-pierced); helix [Add to Longdo]
耳飾り[みみかざり, mimikazari] (n) earrings [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  earring
      n 1: jewelry to ornament the ear; usually clipped to the earlobe
           or fastened through a hole in the lobe

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top