ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earned income

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earned income-, *earned income*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earned incomen. เงินรายได้จากค่าจ้าง เงินเดือนหรืออื่น ๆ (ไม่ใช่จากดอกเบี้ย)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
earned incomeรายได้จากการทำงาน, รายได้จากการประกอบการงาน [ดู earnings] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รายได้พิเศษ[n. exp.] (rāidāi phisēt) EN: unearned income   FR: rentes [fpl]

Japanese-English: EDICT Dictionary
給与所得[きゅうよしょとく, kyuuyoshotoku] (n) earned income [Add to Longdo]
勤労所得[きんろうしょとく, kinroushotoku] (n) earned income [Add to Longdo]
不労所得[ふろうしょとく, furoushotoku] (n) unearned income [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top