ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earl

ER1 L   
131 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earl-, *earl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earl[N] ตำแหน่งขุนนางอังกฤษ, See also: ท่านเอิร์ล
early[ADV] ก่อนเวลาที่กำหนดไว้, See also: แต่หัวค่ำ
early[ADV] แต่แรก, See also: ยุคแรก, สมัยก่อน, แต่กาลก่อน, แรก, แต่ต้น, ตอนต้น, Syn. initially
earldom[N] ตำแหน่งท่านเอิร์ล
earlobe[N] ใบหูส่วนล่าง, See also: ติ่งหู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earl(เอิร์ล) n. ท่านเอิร์ล, See also: earlship n.
early(เออร์'ลี) adv. เช้า,แต่เช้า,แต่หัวค่ำ,เร็ว,ก่อน -adj. ยุคแรก, See also: earliness n. ดูearly, Syn. first ###A. late
clearlyadv. แน่ชัด,ชัดแจ้ง,แน่นอน -Conf. clear
culture pearln. ไข่มุกเลี้ยง
cultured pearln. ไข่มุกเลี้ยง
fearless(เฟีย'ลิส) adj. ไร้ความกลัว,ไม่หวาดหวั่น,กล้า., See also: fearlessness n.
nearly(เนียร์'ลี) adv. เกือบทั้งหมด,ประมาณ,เกือบเหมือน,ใกล้ชิด,ตระหนี่, Syn. almost
pearl(เพิร์ล) n. ไข่มุก,สีไข่มุก
pearl ashn. =potassium carbonate
pearl barleyn. ข้าวบาเล่ย์ที่ถูกสีเป็นเม็ดกลมเล็ก ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
earl(n) ท่านเอิร์ล,ขุนนางอังกฤษ
earldom(n) ยศแห่งเอิร์ล,คฤหาสน์ของท่านเอิร์ล
early(adj) ก่อน,แต่แรก,มาก่อน,แรก,ตอนต้น,เร็ว,แต่ก่อน
early(adv) แต่เช้าตรู่,แต่หัวค่ำ,แต่หัววัน
dearly(adv) โดยรักใคร่,อย่างสุดซึ้ง,แพง
fearless(adj) กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,ไม่หวาดหวั่น
MOTHER-OF-mother-of-pearl(n) เปลือกมุก,หอยมุก
nearly(adj) เกือบจะ,จวนเจียน,เกือบทั้งหมด
pearl(n) ไข่มุก
pearly(adj) ประหนึ่งไข่มุก,คล้ายไข่มุก,ประดับด้วยไข่มุก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
earlyช่วงต้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
early foetal mortalityภาวะการตายของทารกในครรภ์ระยะต้น (ก่อนสัปดาห์ที่ ๒๐) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
early fuel evaporation system; EFE systemระบบทำให้เชื้อเพลิงระเหยก่อน, ระบบอีเอฟอี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
early fuel evaporation system; EFE systemระบบทำให้เชื้อเพลิงระเหยก่อน, ระบบอีเอฟอี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
early infancyทารกแรกเกิด (๔ สัปดาห์หลังคลอด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
early neo-natal mortalityภาวะการตายของทารกแรกเกิดระยะต้น (๑ สัปดาห์หลังคลอด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
early neo-natal mortality rateอัตราภาวะการตายของทารกแรกเกิดระยะต้น (๑ สัปดาห์หลังคลอด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
early wood; spring woodเนื้อไม้ต้นฤดู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earleaf acaciaกระถินณรงค์ [TU Subject Heading]
Earlyระยะเริ่มแรก,ระยะเนิ่น [การแพทย์]
Early Ambulationการลุกเร็ว,การให้ผู้ป่วยลุกจากเตียงโดยเร็ว,การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการเคลื่อนไหวร่างกายหลังผ่าตัด [การแพทย์]
Early childhood educationการศึกษาวัยเด็กตอนต้น [TU Subject Heading]
Early Neo-Natal Mortality ภาวะการตายของทารกภายในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์หลังคลอด
ภาวะการตายที่เกิดขึ้นกับเด็กเกิดรอดในระยะ หนึ่งสัปดาห์หลังคลอด [สิ่งแวดล้อม]
Early retirementการเกษียณอายุก่อนกำหนด [TU Subject Heading]
Early retirement incentivesสิ่งจูงใจในการเกษียณอายุก่อนกำหนด [TU Subject Heading]
Early Stageระยะแรก [การแพทย์]
Early Voluntary Sectoral Liberalizationการเปิดเสรีล่วงหน้ารายสาขาตามความสมัครใจ (ในกรอบความร่วมมือเอเปค) [การทูต]
Early works to 1800งานเขียนยุคแรกถึง ค.ศ. 1800 [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
early stage of labor (n ) ภาวะเจ็บท้องคลอดขั้นต้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You lied earlier, didn't you?เมื่อกี้โกหกใช่ไหม Confrontation (2017)
You're up awfully early today, Minami.คุณมินามิตื่นเช้ามากเลยนะวันนี้ Ready (2017)
You're celebrating early.รีบฉลองเกินไปแล้วครับ Appeal (2017)
Everyone's up early today.วันนี้ตื่นเช้ากันหมดเลยนะครับ Choices (2017)
She's that idol I saw earlier.เธอคือไอดอล ที่เห็นก่อนหน้านี้สินะครับ Values (2017)
You're up early, Hitomi.ตื่นเช้านะ ฮิโตมิจัง Choices (2017)
SIX MONTHS EARLIER(ครึ่งปีก่อน) The Mysterious Million Yen Women (2017)
In 2016, you're gonna see the true amateur that we develop here in the United States and we've done since the early 1900s for the Olympics, you're gonna see them competing against pros.ในปี 2016 คุณจะเห็น นักกีฬาสมัครเล่นตัวจริง ที่เราฝึกขึ้นมาในสหรัฐอเมริกา (ไมค์ มาร์ติโน) (กรรมการบริหาร สมาคมมวยสหรัฐฯ) CounterPunch (2017)
Look, I wasn't straight with you earlier today.ฟังนะ วันนี้ก่อนหน้านี้ ฉันไม่ได้บอกนายตามตรง The Secret of Sales (2017)
I should have been straight with you so much earlier.ฉันน่าจะมาบอกนายตรง ๆ ก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้ว The Secret of Sales (2017)
"Cute little Karen Clarke was a topless beauty at an early age"คาเรน คลาร์กน้อยที่น่ารัก เป็นนางงามเปลือกอกตั้งแต่อายุน้อย Close Encounters (2017)
Now, why don't we get the kids off to bed and maybe we can get an early night ourselves?ทีนี้เราก็ไปส่งเด็ก ๆ เข้านอน แล้วเราเองก็เข้านอนไว ๆ ด้วยดีไหม Salesmen Are Like Vampires (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
earlYou needn't go to early, need you?
earlThere happened to be a train accident early that morning.
earlWe need not have eaten breakfast so early.
earlIt was been raining since early morning.
earlShe left home early in the morning for fear that she would miss the first train.
earlWhoa, if we keep chatting, despite actually arriving early, we'll end up late!
earlTo be a good child you need to go to bed and get up early.
earlIf you set out early, you'll be in time for the train.
earlLong ago in early cultures, the ball in the game was the symbol of the sun.
earlWe're a little early.
earlIn early times all books were copied by hand.
earlDuring my early teens, I was not always on the best of terms with my parents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรกเริ่ม[ADJ] first, See also: earliest, Syn. เริ่มแรก, แต่เดิม, แรก, เดิม, Ant. สุดท้าย, ท้าย, ทีหลัง
หัวค่ำ[N] early in the evening, Syn. ค่ำ, Example: ฝนตกหนักมาตั้งแต่หัวค่ำ, Thai definition: เวลาแรกมืด, เวลายังไม่ดึก
เนิ่นๆ[ADV] early, See also: as soon as possible, at an early date, ahead of time, Example: ผู้ที่เริ่มเป็นมะเร็งที่เต้านมถ้าได้รับการรักษาเสียแต่เนิ่นๆ ก็อาจสามารถตัดส่วนที่เป็นมะเร็งออกก่อนที่จะกระจายไปยังส่วนอื่นๆ ได้, Thai definition: ก่อนหน้าหรือก่อนเวลานานๆ
ฉบับร่าง[N] draft, See also: early version, preliminary outline, Example: หัวหน้าจัดการส่งฉบับร่างของแบบงานไปให้สถาปนิก พร้อมกับคำสั่งให้ดำเนินงานได้เลย, Count unit: ฉบับ, Thai definition: ฉบับที่ทำเพียงเค้าโครงขึ้นมา เพื่อลอกคัดหรือแต่งภายหลัง
ข้าวเบา[N] early rice, Syn. ข้าวสามเดือน, Example: ข้าวเบาจะออกดอกในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม, Thai definition: ชื่อข้าวชนิดหนึ่งที่เก็บเกี่ยวได้ในระยะเวลาประมาณ 3 เดือน
ตอนเช้า[N] morning, See also: early morning, Syn. เวลาเช้า, รุ่งอรุณ, เช้าตรู่, รุ่งเช้า, Ant. ตอนดึก, Example: ในตอนเช้าของทุกวัน คุณตาจะเดินออกกำลังกายประมาณวันละ 15 นาที, Thai definition: เวลาระหว่างรุ่งสว่างกับสาย, เวลาตั้งแต่รุ่งสว่างถึงเที่ยง
แต่เช้า[ADV] in the early morning, See also: early morning, Ant. จรดเย็น, Example: เขาอยู่ที่ตลาดเกือบทั้งวัน ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากบ้านแต่เช้า กว่าจะกลับมาก็ค่ำ, Thai definition: ตั้งแต่จากเวลาเช้า
แต่เช้า[ADV] early in the morning, Syn. เช้าตรู่, Ant. จนเย็น, จรดเย็น, ยันเย็น, Example: ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ แล้ว ผมจะไม่ตื่นแต่เช้าหรอก นอกเสียจากว่าวันนั้นชีวิตมีเงื่อนไขจึงจะพยายามตื่น
บ่ายโมง[N] early afternoon, See also: one o'clock in the afternoon, one p.m., Example: นี่ก็บ่ายโมงแล้ว ยังไม่ลงไปกินข้าวอีกหรือเธอ, Thai definition: เวลาหลังเที่ยง 1 ชั่วโมง
แต่[PREP] earlier, See also: sooner, Syn. ตั้งแต่, Example: ทุกๆ วันเราต้องออกจากบ้านแต่เช้า, Thai definition: คำนำหน้านามบอกเวลาหรือสถานที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga   FR: immortelle [f]
บานประตูประดับมุก[n. exp.] (bānpratū pradap muk) EN: mother-of-pearl inlaid door panels   
บุษย์ [n.] (but) EN: white pearl   
ฉบับร่าง[n. exp.] (chabap rāng) EN: draft ; early version ; preliminary outline   FR: ébauche [f] ; brouillon [m]
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally   FR: clairement ; distinctement
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold   FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
เช้า[adv.] (chāo) EN: early   FR: tôt ; matinalement
เช้า ๆ[n. exp.] (chāo-chāo) EN: early in the morning   FR: de bon matin
เช้ามืด[n.] (chāomeūt) EN: early morning ; daybreak ; before dawn   FR: aube [f] ; aurore [f]
ชัด[adv.] (chat) EN: clearly ; distincly   FR: clairement ; distinctement ; avec facilité

CMU English Pronouncing Dictionary
EARL    ER1 L
EARLL    ER1 L
EARLY    ER1 L IY0
EARLE    ER1 L
EARLS    ER1 L Z
EARLES    ER1 L Z
EARLEY    ER1 L IY0
EARLIE    ER1 L IY0
EARLESS    IY1 R L AH0 S
EARLESS    IH1 R L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
earl    (n) ˈɜːʴl (@@1 l)
earls    (n) ˈɜːʴlz (@@1 l z)
early    (j) ˈɜːʴliː (@@1 l ii)
earldom    (n) ˈɜːʴldəm (@@1 l d @ m)
earlier    (j) ˈɜːʴlɪəʴr (@@1 l i@ r)
earldoms    (n) ˈɜːʴldəmz (@@1 l d @ m z)
earliest    (j) ˈɜːʴlɪɪst (@@1 l i i s t)
Earl Shilton    (n) ˌɜːʴl-ʃˈɪltn (@@2 l - sh i1 l t n)
early-warning    (j) ˌɜːʴlɪ-wˈɔːnɪŋ (@@2 l i - w oo1 n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiān, ㄒㄧㄢ, ] early; prior; former; in advance; first, #372 [Add to Longdo]
[zǎo, ㄗㄠˇ, ] early; morning, #602 [Add to Longdo]
早上[zǎo shang, ㄗㄠˇ ㄕㄤ˙, ] early morning, #1,531 [Add to Longdo]
先后[xiān hòu, ㄒㄧㄢ ㄏㄡˋ, / ] early or late; priority; in succession; one after another, #1,774 [Add to Longdo]
凌晨[líng chén, ㄌㄧㄥˊ ㄔㄣˊ, ] early in the morning, #2,138 [Add to Longdo]
早期[zǎo qī, ㄗㄠˇ ㄑㄧ, ] early period; early phase; early stage, #3,544 [Add to Longdo]
早晨[zǎo chén, ㄗㄠˇ ㄔㄣˊ, ] early morning, #3,622 [Add to Longdo]
最早[zuì zǎo, ㄗㄨㄟˋ ㄗㄠˇ, ] earliest, #4,498 [Add to Longdo]
清晨[qīng chén, ㄑㄧㄥ ㄔㄣˊ, ] early morning, #5,938 [Add to Longdo]
早年[zǎo nián, ㄗㄠˇ ㄋㄧㄢˊ, ] early years; adolescence, #13,378 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うりずん[, urizun] (n) climate of the third month of the lunar calendar in Okinawa (end of the dry season); early summer [Add to Longdo]
おっつかっつ[, ottsukattsu] (adj-no) much the same; nearly equal [Add to Longdo]
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
きっぱり(P);きっぱりと[, kippari (P); kipparito] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P) [Add to Longdo]
くっきり[, kukkiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) distinctly; clearly; boldly; (P) [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
すんでの所で;既の所で[すんでのところで, sundenotokorode] (exp) (uk) almost; very nearly [Add to Longdo]
そうになった[, souninatta] (exp) almost (did); nearly (did) [Add to Longdo]
できる限り早い;出来る限り早い[できるかぎりはやい, dekirukagirihayai] (adj-i) as soon as possible; at the earliest time [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
初期[しょき, shoki] early (days) (a-no), initial stage, (computer) initial [Add to Longdo]
初期不良[しょきふりょう, shokifuryou] early failure [Add to Longdo]
線形独立[せんけいどくりつ, senkeidokuritsu] linearly independent (e.g. equations) (an) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  earl
      n 1: a British peer ranking below a marquess and above a
           viscount

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top