ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earflap

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earflap-, *earflap*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earflap[N] ผ้าปิดหูที่ติดอยู่กับหมวก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earflap(เอียร์'แฟลพ) n. หมวกปิดหู, Syn. earlap

Japanese-English: EDICT Dictionary
耳覆い[みみおおい, mimiooi] (n) earflaps; earmuffs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 earflap
   n 1: one of two flaps attached to a cap to keep the ears warm
      [syn: {earflap}, {earlap}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

earflap

 


  

 
earflap
 • ผ้าปิดหูที่ติดอยู่กับหมวก[Lex2]
 • (เอียร์'แฟลพ) n. หมวกปิดหู ###S. earlap [Hope]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
ear flap, ear-flap, earfuls, earful, flap, overlap, earful's, EFL, alp, flip, flop

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top