ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eared

IH1 R D   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eared-, *eared*, ear, eare
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eared[ADJ] ที่มีหู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eared(เอียร์ด) adj. ซึ่งมีหู,ซึ่งมีส่วนที่คล้ายหู
flap-earedadj. ซึ่งมีหูยานลงซึ่งมีหูลู่ลง
lop-eared(ลอพ'เอียร์ดฺ) adj. ซึ่งมีหูยาน
prick-eared(พริค'เอียร์ด) adj. หูชันและแหลมตัดผมสั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
afeared(adj) หวาดกลัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลุดพ้นจากหนี้[v. exp.] (lutphon jāk nī) EN: be cleared of debts   
นกจาบปีกอ่อนหัวเทา[n. exp.] (nok jāp pīk øn hūa thao) EN: Chestnut-eared Bunting   FR: Bruant à oreillons [m] ; Bruant à demi-collier [m] ; Bruant à oreillons marron [m] ; Bruant à poitrine noire [m]
นกกะรองทองแก้มขาว[n. exp.] (nok karøng thøng kaem khāo) EN: Silver-eared Mesia   FR: Léiothrix à joues argent [m] ; Mésia [m] ; Léiothrix à joues argentées [m] ; Mésia à oreillons argentés [m] ; Mésia arlequin [m]
นกเค้าแมวหูสั้น [n. exp.] (nok khao maēo hū san) EN: Short-eared Owl   FR: Hibou des marais [m] ; Hibou brachyote [m] ; Grande Chevêche [f] ; Duc à oreilles courtes [m] ; Dame des marais [f]
นกกระเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน = นกกะเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน[n. exp.] (nok kraten nøi lang sī nāmngoēn = nok katen nøi lang sī nāmngoēn) EN: Blue-eared Kingfisher   FR: Martin-pêcheur méninting [m]
นกปรอดสวน[n. exp.] (nok parøt sūan) EN: Streak-eared Bulbul   FR: Bulbul de Blanford [m]
นกโพระดกหูเขียว[n. exp.] (nok phōradok hū khīo) EN: Green-eared Barbet   FR: Barbu grivelé [m] ; Barbu à oreillons verts [m]
นกโพระดกหน้าผากดำ[n. exp.] (nok phōradok nāphāk dam) EN: Blue-eared Barbet   FR: Barbu à calotte bleue [f] ; Barbu de Duvaucel [m] ; Barbu austral [m]
นกปลีกล้วยหูเหลืองเล็ก[n. exp.] (nok plī klūay hū leūang lek) EN: Yellow-eared Spiderhunter   FR: Arachnothère à joues jaunes [m]
นกเสือแมลงคอสีตาล[n. exp.] (nok seūa malaēng khø sī tān) EN: Black-eared Shrike-Babbler   FR: Allotrie à gorge marron ; Allotrie à gorge cannelle ; Allotrie à oreillons noirs

CMU English Pronouncing Dictionary
EARED    IH1 R D

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ohrflecktaube {f} [ornith.]Eared Dove [Add to Longdo]
Ohrennachtschwalbe {f} [ornith.]Eared Poorwill [Add to Longdo]
Haarbüscheltrogon {m} [ornith.]Eared Trogon [Add to Longdo]
Ohrfleck-Zwergtyrann {m} [ornith.]Eared Pygmy Tyrant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いのころ草[いのころぐさ, inokorogusa] (n) spike-eared grass [Add to Longdo]
と見られる[とみられる, tomirareru] (exp,v1) (followed by verb) believed to; expected to; feared to; poised to; considered to; likely to [Add to Longdo]
解ける[ほどける, hodokeru] (v1,vi) (1) to be solved; (2) (See 解ける・ほどける) to loosen; to come untied; (3) to be removed (e.g. restrictions); to be cleared (e.g. misunderstandings); to be broken (e.g. spells, curses); (4) (See 溶ける) to melt; (P) [Add to Longdo]
海驢;葦鹿;海馬[あしか;みち(海驢)(ok);アシカ, ashika ; michi ( umi ro )(ok); ashika] (n,adj-no) (uk) (See 海豹) eared seal (esp. the California sea lion, Zalophus californianus); sea lion [Add to Longdo]
疑いが晴れる[うたがいがはれる, utagaigahareru] (exp,v1) to be cleared of a charge [Add to Longdo]
疑問氷解[ぎもんひょうかい, gimonhyoukai] (n) one's doubts being cleared away (dispelled, resolved) [Add to Longdo]
虎斑木菟[とらふずく;トラフズク, torafuzuku ; torafuzuku] (n) (uk) long-eared owl (Asio otus) [Add to Longdo]
今是昨非[こんぜさくひ, konzesakuhi] (exp) complete reversal of values or ways of thinking (over time); What appeared wrong in the past now appears right; realizing and regretting the past errors of one's ways [Add to Longdo]
耳が早い;耳が速い[みみがはやい, mimigahayai] (exp) (See 耳の早い) being quick-eared; having sharp ears [Add to Longdo]
耳の折れた本[みみのおれたほん, miminooretahon] (n) dog-eared book [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eared
   adj 1: worn or shabby from overuse or (of pages) from having
       corners turned down; "a somewhat dog-eared duke...a bit
       run down"-Clifton Fadiman; "an old book with dog-eared
       pages" [syn: {dog-eared}, {eared}]
   2: having ears (or appendages resembling ears) or having ears of
     a specified kind; often used in combination [ant: {earless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top