ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ear

IH1 R   
165 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ear-, *ear*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
earth leakage breaker (n ) ตัวตัดวงจรเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว

English-Thai: Longdo Dictionary
earning per share(n) กำไรต่อหุ้น ย่อด้วย EPS เช่น The earning per share for ICI Pakistan, excluding the impact of deferred tax, increased by 31%, from Rs 11.6 per share to Rs 15.2 per share.
down-to-earth(adj) (คน)ไม่ถือตัว, ไม่โอ้อวด เช่น I like her. She is a down-to-earth kind of person., It's so surprised find the super-star so down-to-earth.
down-to-earth(adj) เป็นจริง, ไม่เพ้อฝัน, อยู่ในโลกแห่งความจริง, S. practical, A. idealistic, unrealistic,
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
heart(n) หัวใจ
computer-based learning(n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก
appearance(n) ลักษณะภายนอก, การปรากฏตัว
bumper year(n) ปีที่ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ เช่น Another bumper year for soybean firm.; 2008 is set to be a bumper year for IT graduates.
clearance(n) การทำให้หมดไป, การกวาดล้าง, S. removal,
clear cut(adj) ชัดเจน, เด่นชัด เช่น There isn’t any clear cut way of distinguishing Thai people from Chinese people., S. clear-cut,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ear[N] ความตั้งใจ, See also: ความสนใจ, Syn. attention, need
ear[N] ความสามารถในการแยกฟังเสียง
ear[N] รวงข้าว, See also: รวงของธัญพืช, Syn. sheaf
ear[N] หู
earl[N] ตำแหน่งขุนนางอังกฤษ, See also: ท่านเอิร์ล
earn[VT] ได้กำไร
earn[VT] ได้รับ, See also: สมควรได้รับ, Syn. deserve
earn[VT] ได้รับรายได้, See also: ได้เงินจากการทำงาน, Syn. gain, obtain, receive
earn[VI] ได้รับรายได้, See also: ได้เงินจากการทำงาน, Syn. gain, obtain, receive
eared[ADJ] ที่มีหู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ear(เอียร์) n. หู,ใบหู,การสดับรับฟัง,รวงข้าว. vi. มีรวงเกิดขึ้น -Phr. (be all ear อยากได้ยิน,ตั้งใจฟังมาก) -Phr. (give ear to สนใจฟัง,ฟัง)
ear dropsn. ยาหยอดหู
earachen. อาการปวดหู
eardropn. ตุ้มหู
eardrumn. เยื่อแก้วหู
eared(เอียร์ด) adj. ซึ่งมีหู,ซึ่งมีส่วนที่คล้ายหู
earflap(เอียร์'แฟลพ) n. หมวกปิดหู, Syn. earlap
earh scrapern. เครื่องขุดดิน
earing(เอีย'ริง) n. ตุ้มหู, Syn. earbob,eardrop
earl(เอิร์ล) n. ท่านเอิร์ล, See also: earlship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ear(n) หู,ใบหู,โสตประสาท
eardrum(n) แก้วหู,เยื่อแก้วหู
earl(n) ท่านเอิร์ล,ขุนนางอังกฤษ
earldom(n) ยศแห่งเอิร์ล,คฤหาสน์ของท่านเอิร์ล
early(adj) ก่อน,แต่แรก,มาก่อน,แรก,ตอนต้น,เร็ว,แต่ก่อน
early(adv) แต่เช้าตรู่,แต่หัวค่ำ,แต่หัววัน
earmark(n) เครื่องหมาย,ตำหนิ,รอยแผลเป็น
earmark(vt) หมายไว้,ทำรอยไว้,ทำตำหนิไว้
earn(vt) ได้รับ,หาเลี้ยงชีพ,หาได้,ได้กำไร
earnest(adj) เอาจริงเอาจัง,จริงจัง,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ear concha; pinnaใบหู [มีความหมายเหมือนกับ auricle ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ear lobuleติ่งหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ear ossiclesกระดูกหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ear witnessพยานผู้ได้ยินได้ฟัง, โสตพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ear, externalหูชั้นนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ear, inner; ear, internalหูชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ear, internal; ear, innerหูชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ear, middleหูชั้นกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eardrum; membrane, tympanic; myringa; myrinxแก้วหู [มีความหมายเหมือนกับ tympanum ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
earlyช่วงต้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earหู [TU Subject Heading]
Earหู,กระดูกหู [การแพทย์]
Earหู [การแพทย์]
earหู, อวัยวะรับเสียงของสัตว์ชั้นสูง มีโครงสร้าง ดังรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ear auricleใบหู [TU Subject Heading]
Ear Canalหู,ช่อง,ช่องหู [การแพทย์]
Ear Canal, Externalรูหูชั้นนอก,ช่องหูชั้นนอก [การแพทย์]
Ear Deformities, Acquiredหูผิดรูปหลังกำเนิด,หูผิดรูป [การแพทย์]
Ear diseasesโรคหู [TU Subject Heading]
Ear Diseasesหู,โรค [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ear mushroomเห็ดหูหนู
See also: S. mushroom, R. oyster muchroom,bean mushroom,shiitake mushroom,
early stage of labor (n ) ภาวะเจ็บท้องคลอดขั้นต้น
ears (n ) หู
earth science (n) ธรณีศาสตร์
earth-shatteringโลกาวินาศ, โลกสะท้าน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
You lied earlier, didn't you?เมื่อกี้โกหกใช่ไหม Confrontation (2017)
You're up awfully early today, Minami.คุณมินามิตื่นเช้ามากเลยนะวันนี้ Ready (2017)
You're celebrating early.รีบฉลองเกินไปแล้วครับ Appeal (2017)
Everyone's up early today.วันนี้ตื่นเช้ากันหมดเลยนะครับ Choices (2017)
She's that idol I saw earlier.เธอคือไอดอล ที่เห็นก่อนหน้านี้สินะครับ Values (2017)
You're up early, Hitomi.ตื่นเช้านะ ฮิโตมิจัง Choices (2017)
And with unprecedented pay days, he's earned his fighters' loyalty.และเมื่อถึงวันที่ได้รางวัลอย่างงาม เขาก็ได้ความภักดีจากนักมวย CounterPunch (2017)
SIX MONTHS EARLIER(ครึ่งปีก่อน) The Mysterious Million Yen Women (2017)
And if he places in the top three, he'll earn a spot at the Olympic games.ถ้าเขาได้เป็นหนึ่งในสามอันดับแรก จะได้เข้าแข่งขันโอลิมปิก CounterPunch (2017)
In 2016, you're gonna see the true amateur that we develop here in the United States and we've done since the early 1900s for the Olympics, you're gonna see them competing against pros.ในปี 2016 คุณจะเห็น นักกีฬาสมัครเล่นตัวจริง ที่เราฝึกขึ้นมาในสหรัฐอเมริกา (ไมค์ มาร์ติโน) (กรรมการบริหาร สมาคมมวยสหรัฐฯ) CounterPunch (2017)
He'll have to fight three more times over the next three days to earn a spot at the Olympic trials, a year from now, in Reno, Nevada.เขาจะต้องขึ้นชกอีกสามครั้ง ในอีกสามวันข้างหน้า เพื่อให้มีสิทธิ์เข้าคัดตัวโอลิมปิก ในอีกหนึ่งปีจากนี้ที่รีโน เนวาดา CounterPunch (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
earHe could not believe his ears.
earHe earned no more than ten dollars a day.
earYou needn't go to early, need you?
earHe saved all of what little money he earned.
earThere happened to be a train accident early that morning.
earThe ancients believed the earth was flat.
earIf it were not for water, no one could live on earth.
earSeen from a spacecraft, the earth looks blue.
earI dealt him a blow on the ear.
earIt was been raining since early morning.
earTo be a good child you need to go to bed and get up early.
earIf you set out early, you'll be in time for the train.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูดล[N] earth, Syn. พื้นโลก, แผ่นดิน, Notes: (สันสกฤต)
หูฟัง[N] earpiece, See also: receiver
หาเงิน[V] earn money, See also: make money, Syn. หารายได้, Example: ผมต้องขยันทำงานตัวเป็นเกลียว เพื่อหาเงินมาผ่อนบ้านในแต่ละเดือน, Thai definition: ทำให้ได้เงินมา
แรกเริ่ม[ADJ] first, See also: earliest, Syn. เริ่มแรก, แต่เดิม, แรก, เดิม, Ant. สุดท้าย, ท้าย, ทีหลัง
โลก[N] world, See also: earth
หัวค่ำ[N] early in the evening, Syn. ค่ำ, Example: ฝนตกหนักมาตั้งแต่หัวค่ำ, Thai definition: เวลาแรกมืด, เวลายังไม่ดึก
โอ่ง[N] water jar, See also: earthen jar, Syn. ตุ่ม, โอ่งน้ำ, Example: สมัยก่อนพอถึงหน้าฝนชาวบ้านจะพากันรองน้ำใส่โอ่ง เพื่อเก็บไว้กินและใช้ตลอดทั้งปี, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะสำหรับขังน้ำ ก้นสอบเล็กน้อย ปากกว้าง
ผู้มีรายได้[N] earner, Example: งบประมาณก้อนนี้มุ่งเพื่อก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ หรือสร้างคนในสังคมให้เป็นผู้มีรายได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หาเลี้ยงชีพตัวเองได้
รวง[N] ear of paddy, See also: ear of grain, Syn. พะวง, ช่อ, Example: หุ่นไล่กามีไว้เพื่อให้นกกากลัว ไม่ให้มาจิกกินเมล็ดข้าวจากรวง, Count unit: รวง
หากิน[V] make a living, See also: earn one's living, look for food, work for a living, seek a livelihood, Syn. ทำมาหากิน, หาเลี้ยงชีพ, Example: ชาวพม่าจำนวนมากเข้ามาหากินและแย่งอาชีพคนไทย, Thai definition: ทำการเลี้ยงชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn jān) EN: hearty meal   FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อากัปกิริยา[n.] (ākapkiriyā) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing   FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
อาคารวิจัย[n. exp.] (ākhān wijai) EN: research center   FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal   
อนิจจา[excl.] (anitjā) EN: alas! ; dear me! ; bless me!   FR: hélas !
เอาจริงเอาจัง[v.] (aojing-aojang ) EN: be serious ; be in earnest ; be stern ; be austere ; be rigid   FR: prendre au sérieux
อารมณ์ขุ่นมัว[adj.] (ārom khunmūa) EN: in a gloomy mood ; with a heavy heart   FR: maussade
อวัยวะสร้างน้ำตา[n. exp.] (awaiyawa sāng nāmtā) EN: tear glands ; lacrimal glands   FR: glande lacrymale [f]
อาวุธปืน[n. exp.] (āwut peūn) EN: firearm   FR: arme à feu [f]
อายุ ... ถึง ... ปี[xp] (āyu ... theung ... pī) EN: aged ... to ... years   FR: âgé de ... (nb) à ... (nb) ans

CMU English Pronouncing Dictionary
EAR    IH1 R
EAR    IY1 R
EARL    ER1 L
EARN    ER1 N
EARP    ER1 P
EARS    IY1 R Z
EARY    IH1 R IY0
EARS    IH1 R Z
EARNS    ER1 N Z
EARLY    ER1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ear    (n) ˈɪəʴr (i@1 r)
earl    (n) ˈɜːʴl (@@1 l)
earn    (v) ˈɜːʴn (@@1 n)
ears    (n) ˈɪəʴz (i@1 z)
earls    (n) ˈɜːʴlz (@@1 l z)
early    (j) ˈɜːʴliː (@@1 l ii)
earns    (v) ˈɜːʴnz (@@1 n z)
earth    (v) ˈɜːʴθ (@@1 th)
earful    (n) ˈɪəʴful (i@1 f u l)
earned    (v) ˈɜːʴnd (@@1 n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dì, ㄉㄧˋ, ] earth; ground; field; place; land, #40 [Add to Longdo]
[xiān, ㄒㄧㄢ, ] early; prior; former; in advance; first, #372 [Add to Longdo]
[zǎo, ㄗㄠˇ, ] early; morning, #602 [Add to Longdo]
认真[rèn zhēn, ㄖㄣˋ ㄓㄣ, / ] earnest; serious; to take seriously; to take to heart, #1,052 [Add to Longdo]
早上[zǎo shang, ㄗㄠˇ ㄕㄤ˙, ] early morning, #1,531 [Add to Longdo]
先后[xiān hòu, ㄒㄧㄢ ㄏㄡˋ, / ] early or late; priority; in succession; one after another, #1,774 [Add to Longdo]
收益[shōu yì, ㄕㄡ ㄧˋ, ] earnings; profit, #1,850 [Add to Longdo]
[tǔ, ㄊㄨˇ, ] earth; dust; clay; local; indigenous; crude opium; unsophisticated; surname Tu, #1,877 [Add to Longdo]
凌晨[líng chén, ㄌㄧㄥˊ ㄔㄣˊ, ] early in the morning, #2,138 [Add to Longdo]
[ěr, ㄦˇ, ] ear; (archeol.) handle, #2,809 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hörrohr {n} | Hörrohre {pl}ear trumpet | ear trumpets [Add to Longdo]
Ohr {n}; Gehör {n} | Ohren {pl} | die Ohren spitzen | die Ohren steif halten | jdm. mit etw. in den Ohren liegen | ein offenes Ohr | ganz Ohr seinear | ears | to prick up one's ears | to keep one's chin up | to nag someone about sth. | a sympathetic ear | to be all ears [Add to Longdo]
Ohrring {m}ear ring [Add to Longdo]
Ohrenarzt {m} [med.] | Ohrenärzte {pl}ear specialist | ear specialists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
捥る(oK)[もぎる, mogiru] (v5r,vt) (uk) to pluck; to pick; to tear off [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
2000年問題[にせんねんもんだい, nisennenmondai] (n) Y2K bug; year 2000 problem [Add to Longdo]
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
うるう年[うるうどし, uruudoshi] leap year [Add to Longdo]
アース[あーす, a-su] ground, earth [Add to Longdo]
アースバンド[あーすばんど, a-subando] earth band, earth strap, strap snug [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
キーワードサーチ[きーわーどさーち, ki-wa-dosa-chi] keyword search [Add to Longdo]
キーワード検索[キーワードけんさく, ki-wa-do kensaku] keyword search [Add to Longdo]
クリア[くりあ, kuria] clear (vs) [Add to Longdo]
クリアエリア[くりあえりあ, kuriaeria] clear area [Add to Longdo]
クリアエントリー機能[クリアエントリーきのう, kuriaentori-kinou] clear entry function [Add to Longdo]
クリアバンド[くりあばんど, kuriabando] clear band [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ear
   n 1: the sense organ for hearing and equilibrium
   2: good hearing; "he had a keen ear"; "a good ear for pitch"
   3: the externally visible cartilaginous structure of the
     external ear [syn: {auricle}, {pinna}, {ear}]
   4: attention to what is said; "he tried to get her ear"
   5: fruiting spike of a cereal plant especially corn [syn: {ear},
     {spike}, {capitulum}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top