ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

each

IY1 CH   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -each-, *each*
English-Thai: Longdo Dictionary
breach of trust(n) การทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
made for each otherเหมาะสมกันอย่างยิ่ง เช่น a couple who are just made for each other

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
each(adv) แต่ละ, See also: คนละ, ทีละคน, ทีละหนึ่ง, หนึ่งต่อหนึ่ง
each(pron) แต่ละ, See also: คนละ, ทีละคน, หนึ่งต่อหนึ่ง
each other(pron) ซึ่งกันและกัน, See also: แก่กันและกัน, Syn. mutually, reciprocally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
each(อีช) adj. แต่ละ,คนละ,ละ,อันละ,สิ่งละ,เล่มละ,ทุก. -pron. แต่ละ -adv. แต่ละ
each otherซึ่งกันและกัน
beach(บีชฺ) {beached,beaching,beaches} n. หาดทราย,ชายหาด vi.,vt. เกยหาด,เอา (เรือ) เกยหาด -Conf. coast,shore
beachball pointerลูกบอลล์ชายหาด <คำแปล>หมายถึง สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนจอภาพของเครื่องแมคอินทอช ที่จะทำให้ผู้ใช้รู้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่ทั้ง ๆ ที่เรามองไม่เห็นการทำงานใด ๆ เลย ที่เรียกว่า ลูกบอลล์ชายหาด ก็คงเพราะว่า รูปร่างหน้าตาของสัญลักษณ์นี้มีรูปลักษณะอย่างนั้นจริง ๆ กล่าวคือเป็นรูปลูกบอลล์
beachboy(บีชฺ'บอย) n. ผู้ดูแลหรือผู้สอนตามชายหาด
beachhead(บีชฺ'เฮด) n. หัวหาด,สถานที่ขึ้นบกทางทหาร
bleach(บลีชฺ) {bleached,bleaching,bleaches} vt. ทำให้สีซีด,ฟอกจัด,ขจัดสีออก,ทำให้สีตก vi. สีตก,สีซีด,กลายเป็นขาว n. การฟอกให้ขาว,ยาฟอกขาว,ปริมาณความซีด
bleacher(บลี'เชอะ) n. เครื่องฟอกให้ขาว,คนฟอกให้ขาว,ภาชนะที่ใช้ในการฟอกให้ขาว,อัฒจันทร์กลางแจ้ง
breach(บรีช) {breached,breaching,breaches} n. การทำให้แตก,การแตกแยก,การทำลาย,การฝ่าฝืน,การไม่ปฏิบัติตาม,บาดแผล vt. ทำให้แตกออก,ฝ่าฝืน (กฎหมาย,สัญญา) vt. กระโดดข้ามผิวน้ำ
breach of promisen. การฝ่าฝืนคำสัญญา

English-Thai: Nontri Dictionary
each(adj) ทุก,แต่ละ,ละ,คนละ,สิ่งละ,อันละ
each(pro) แต่ละ,คนละ,อันละ,สิ่งละ,ทุกสิ่ง,ทุกคน
beach(n) ชายหาด
bleach(n) ยาฟอกขาว,การฟอกสี,การฟอกให้ขาว
bleach(vt) ฟอกสี,ทำให้ขาว,ทำให้สีซีด,ทำให้สีตก
bleachers(n) อัฒจันทร์กลางแจ้ง
breach(n) รอยแตก,ช่องโหว่,ความแตกหัก,ความบาดหมาง
breach(vt) ทำให้แตกแยก,ทำให้บาดหมาง
FAR-far-reaching(adj) แผ่ไปไกล,มีอิทธิพลมาก,กว้างขวาง
forereach(vt) ได้เปรียบ,คืบหน้า,ก้าวหน้า,เดินหน้า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eachA bookkeeper computes all the company's income and expenses each week.
eachAbove all, you must help each other.
eachA custom developed in which they would kiss each other.
eachAfter all they came to terms with each other.
eachAfter the assistant returned $1 to each one, each man had actually paid only $9.
eachAfter they argued, they didn't speak to each other for a week.
eachAir and heir are homophones of each other.
eachAll happy families resemble each other, each unhappy family is unhappy in its own way.
eachAll the boys spoke each in turn.
eachAll the boys spoke, each in turn.
eachAll the girls helped each other.
eachAlthough each person follows a different path, our destinations are the same.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต่ละวัน(adv) each day, See also: every day, Syn. ทุกวัน, Example: เงินเดือนที่เขาได้รับนั้นเมื่อเทียบกับผลประโยชน์การเงินที่ได้เป็นพิเศษในแต่ละวันต่างกันมากมายเหลือเกิน
ละ(det) each, See also: per, every, Example: ธนาคารได้ออกบัตรเอทีเอ็มให้กับสามีภรรยาคู่นี้คนละใบ, Thai Definition: เป็นคำประกอบคำนามให้รู้ว่าเป็นหน่วยหนึ่งๆ หรือส่วนหนึ่งๆ ในจำนวนรวม ซึ่งกำหนดเป็นรายๆ ไป
ต่อกัน(adv) each other, See also: mutually, reciprocally, one another, Syn. กัน, ซึ่งกันและกัน, กันและกัน, Example: ความสัมพันธ์ของเราที่ยืดยาวเพราะเราดีต่อกันเสมอมา
ตัวใครตัวมัน(adj) each makes one's getaway, See also: each shows a clean pair of heels, take care only oneself not anyone else, Example: สังคมไทยปัจจุบันเป็นสังคมตัวใครตัวมัน ความสนใจที่จะรับรู้เรื่องราวสาธารณะลดน้อยลง, Thai Definition: ต่างคนต่างเอาตัวรอดแต่ลำพังไม่สนใจกัน
ต่าง(det) each, See also: every, Syn. แต่ละ, Example: ทุกคนต่างทำงานหนักเพื่อความอยู่รอดของตนเอง, Thai Definition: คำใช้แทนนามหลายฝ่ายให้แยกออกเป็นส่วนๆ
ต่าง(adv) each, See also: individual, several, neither, every, all, Syn. แต่ละ, Example: ทุกคนต่างทำงานหนักเพื่อความอยู่รอดของตนเอง, Thai Definition: คำใช้แทนนามหลายฝ่ายให้แยกออกเป็นส่วนๆ
ต่าง(det) each, See also: every, Syn. แต่ละ, Example: ทุกคนต่างทำงานหนักเพื่อความอยู่รอดของตนเอง, Thai Definition: คำใช้แทนนามหลายฝ่ายให้แยกออกเป็นส่วนๆ
แต่ละ(det) each, Example: คนแต่ละคนย่อมมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกัน, Thai Definition: คำที่บอกแยกเป็นจำนวนหนึ่งๆ
ซึ่งกันและกัน(adv) each other, See also: mutually, reciprocally, one another, Syn. กัน, ต่อกัน, กันและกัน, Example: พวกเราต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
กัน(pron) one another, See also: each other, Example: เธอและเขารักกันมานานแล้ว, Thai Definition: คำประกอบท้ายกริยาของผู้กระทำตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป แสดงการกระทำร่วมกัน อย่างเดียวกัน หรือ ต่อกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[ājān] (n) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn  FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์ผู้สอน[ājān phūsøn] (n, exp) EN: teacher ; instructor ; lecturer  FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
บรรลุ[banlu] (v) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill  FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; conclure ; acquérir
บรรลุข้อตกลง[banlu khøtoklong] (v, exp) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain  FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
บรรลุนิติภาวะ[banlunitiphāwa] (v) EN: become one's legal age ; reach the one's majority ; become sui juris  FR: acquérir la majorité
บอก[bøk] (v) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach  FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
บรมครู[børommakhrū] (n) EN: great teacher
ชายหาด[chāihāt] (n) EN: beach  FR: plage [f] ; grève [f]
ชายทะเล[chāithalē] (n, exp) EN: beach ; seaside ; shore ; coast  FR: plage [f] ; bord de mer [m] ; rivage [m] ; côte [f]
ชอบพอ[chøpphø] (v) EN: love ; love each other  FR: être intime avec

CMU English Pronouncing Dictionary
EACH IY1 CH
EACHAN IY1 CH AH0 N
EACHUS IY1 CH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
each (j) iːtʃ (ii ch)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gè, ㄍㄜˋ, ] each; every, #167 [Add to Longdo]
[měi, ㄇㄟˇ, ] each; every, #334 [Add to Longdo]
[xiāng, ㄒㄧㄤ, ] each other; one another; mutually, #825 [Add to Longdo]
相互[xiāng hù, ㄒㄧㄤ ㄏㄨˋ, ] each other; mutual, #1,812 [Add to Longdo]
各国[gè guó, ㄍㄜˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] each country; every country; various countries, #2,318 [Add to Longdo]
互相[hù xiāng, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄤ, ] each other; mutually; mutual, #2,567 [Add to Longdo]
各自[gè zi, ㄍㄜˋ ㄗ˙, ] each; respective; apiece, #2,660 [Add to Longdo]
彼此[bǐ cǐ, ㄅㄧˇ ㄘˇ, ] each other; one another, #2,884 [Add to Longdo]
每月[měi yuè, ㄇㄟˇ ㄩㄝˋ, ] each month, #3,330 [Add to Longdo]
个个[gè gè, ㄍㄜˋ ㄍㄜˋ, / ] each one individually; each and every; same as 各個|各个, #6,009 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unter Wahrung des gegenseitigen Standpunkteseach party maintaining its position [Add to Longdo]
ein jedereach one [Add to Longdo]
einandereach other [Add to Longdo]
einander; sicheach other [Add to Longdo]
jedesmaleach time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1個当り;一個当り;1個あたり;一個あたり[いっこあたり, ikkoatari] (n,ctr) each; per piece [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
PTA[ピーティーエー, pi-tei-e-] (n) Parent-Teacher Association; PTA [Add to Longdo]
お安くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached [Add to Longdo]
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
お互い;御互い[おたがい, otagai] (n) mutual; reciprocal; each other [Add to Longdo]
お互いに;御互いに[おたがいに, otagaini] (adv) (pol) (See 互いに) mutually; with each other; reciprocally; together; both [Add to Longdo]
お百度;御百度[おひゃくど, ohyakudo] (n) hundred times worship (e.g. walking back and forth a hundred times before a shrine offering a prayer each time) [Add to Longdo]
ぎりぎりまで;ギリギリまで[girigirimade ; girigiri made] (exp) until something reaches the very limit; until the very last minute; up to the breaking point [Add to Longdo]
ことあるごとに[kotoarugotoni] (exp,adv) with every little thing; at every opportunity; for each and every thing that crops up [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
教材プログラム[きょうざいプログラム, kyouzai puroguramu] courseware, teaching program [Add to Longdo]
到達性[とうたつせい, toutatsusei] reachability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 each
   adv 1: to or from every one of two or more (considered
       individually); "they received $10 each" [syn: {each}, {to
       each one}, {for each one}, {from each one}, {apiece}]
   adj 1: (used of count nouns) every one considered individually;
       "each person is mortal"; "each party is welcome"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top