ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

e-mail address

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -e-mail address-, *e-mail address*, e-mail addres
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
e-mail addressหมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หมายถึง หมายเลขประจำตัวหรือรหัสประจำตัวที่กำหนดให้แก่สมาชิก ผู้ใช้หมายเลขนี้จะใช้สำหรับส่งจดหมายหรือเรียกดูข้อความที่ส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวโปรแกรมที่ใช้ จะต้องทำหน้าที่เหมือนที่ทำการไปรษณีย์ โดยจะรับข่าวสารที่มีผู้ส่งมาแล้วเก็บรอไว้ จนกว่าผู้รับจะเรียกออกมาดู

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now that he's traveling, he asked her to send... her e-mail address to his e-mail address.เขาต้องเดินทางอย่างนี้ เขาขอให้แม่ส่ง... ที่อยู่อีเมลไปให้เขา The Perfect Man (2005)
Here you go, write your e-mail address down on that and I'll be sure to add you to our 800-hundred-member strong mailing list.อะเอาไป ,เขียนe-mail ลงไปในนั้นนะ และแน่นแนที่สุดที่เราจะเพิ่มคุณเข้าเป้นส่วนหนึ่งของ 800 รายชื่อเมล์ของเรา Zack and Miri Make a Porno (2008)
Now, send that off from Sadiki's fake e-mail address and we are in business.ส่งมันออกไป จากอีเมล์แอดเดรสปลอมของซาดิกิ แล้วเราจะได้เริ่มงาน Body of Lies (2008)
Harvard.edu is the most prestigious e-mail address in the country, man.Harvard.Edu เป็นอีเมล์แอดเดรส ที่สุดยอดที่สุดในประเทศแล้วเพื่อน The Social Network (2010)
His account tracks back to an e-mail address he created yesterday morning.ตามรอยแอคเค้าน์ไปถึงที่อยู่อีเมล The Stranger (2011)
Your e-mail address must be a nightmare!อีเมล์ของคุณคงจะเป็นฝันร้าย Episode #18.1 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
e-mail addressHis e-mail address is hirosey@genet.co.jp.
e-mail addressI carelessly deleted your e-mail address and had to ask Russell in New Zealand for it.
e-mail addressMr Wilder gave me your e-mail address.
e-mail addressMy e-mail address has been changed.
e-mail addressMy e-mail address has been changed as follows.
e-mail addressMy e-mail address will be as follows effective April 1.
e-mail addressMy e-mail address will be changed effective Aug. 1 as follows.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีเมล = อีเมล์[īmēl = īmēn = īmēo] (n) EN: email ; e-mail ; electronic mail ; e-mail address  FR: courrier électronique [m] ; message électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m] ; mail [m] (anglic.) ; e-mail [m] (anglic.) ; adresse électronique [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メルアド;メールアド[meruado ; me-ruado] (n) (abbr) e-mail address [Add to Longdo]
着拒[ちゃっきょ, chakkyo] (n) (abbr) (sl) (See 着信拒否) blocking communications (from a phone number or an e-mail address) [Add to Longdo]
着信拒否[ちゃくしんきょひ, chakushinkyohi] (n) blocking communications (from a phone number or an e-mail address) [Add to Longdo]
電子メールアドレス[でんしメールアドレス, denshi me-ruadoresu] (n) {comp} e-mail address [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top