ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dynamite

D AY1 N AH0 M AY2 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dynamite-, *dynamite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dynamite(vt) ระเบิด, Syn. destroy, demolish annihilate, atomize
dynamite(n) ระเบิด
dynamiter(n) ระเบิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dynamite(ได'นะไมทฺ) n. วัตถุระเบิดแรงสูง,ผู้ที่น่าดู,สิ่งที่มีลักษณะพิเศษ. vt. ระเบิดหรือทำลายด้วยไดนาไมท์., See also: dynamiter n. ดูdynamite dynamitic adj. ดูdynamite

English-Thai: Nontri Dictionary
dynamite(n) ดินระเบิด,วัตถุระเบิด
dynamite(vt) ระเบิด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dynamiteThe dynamite went off with a bang.
dynamiteWe blew up a huge rock with dynamite.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไดนาไมต์(n) dynamite, Example: ไดนาไมต์เป็นวัตถุระเบิดชนิดหนึ่ง, Thai Definition: ดินระเบิดอย่างร้ายแรงประเภทหนึ่ง ประกอบด้วยดินฟูชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่ากีเซลกัวร์ (kieselguhr) ชุบสารไนโทรกลีเซอรีนซึ่งเป็นวัตถุระเบิดแล้วอัดให้เป็นชิ้นเล็กๆ, Notes: (อังกฤษ)
ระเบิดทำลาย(n) demolition bomb, See also: dynamite, high - explosive bomb, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ลูกระเบิดซึ่งบรรจุดินระเบิดอย่างแรง มักมีขนาดใหญ่ มีอำนาจทำลายสูง
ดินระเบิด(n) dynamite, See also: explosive powder, highly explosive gunpowder, Syn. ดินปืน, ดินสำลี, ดินดำ, ลูกปืน, Example: เขาซื้อดินระเบิดมาทำดอกไม้ไฟ, Thai Definition: ดินปืนอย่างแรงใช้สำหรับระเบิดให้แตกทำลายไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินระเบิด[dinraboēt] (n) EN: explosive powder ; dynamite ; highly explosive gunpowder  FR: explosif [m] ; dynamite [f]
ดินสำลี[dinsamlī] (n) EN: guncotton ; highly explosive gunpowder ; dynamite

CMU English Pronouncing Dictionary
DYNAMITE D AY1 N AH0 M AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dynamite (v) dˈaɪnəmaɪt (d ai1 n @ m ai t)
dynamited (v) dˈaɪnəmaɪtɪd (d ai1 n @ m ai t i d)
dynamites (v) dˈaɪnəmaɪts (d ai1 n @ m ai t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代拿买特[dài ná mǎi tè, ㄉㄞˋ ㄋㄚˊ ㄇㄞˇ ㄊㄜˋ, / ] dynamite (loan) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダイナマイト[dainamaito] (n) dynamite; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dynamite
   n 1: an explosive containing nitrate sensitized with
      nitroglycerin absorbed on wood pulp
   v 1: blow up with dynamite; "The rock was dynamited"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top