ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dynamical

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dynamical-, *dynamical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dynamical(adj) กระตือรือร้น, See also: มีพลัง, Syn. energetic, vigorous

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dynamically (a) dˈaɪnˈæmɪkliː (d ai1 n a1 m i k l ii)

CMU English Pronouncing Dictionary
AERODYNAMICALLY EH2 R OW0 D AY0 N AE1 M IH0 K L IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吸引子[xī yǐn zi, ㄒㄧ ㄧㄣˇ ㄗ˙, ] attractor (math., dynamical systems), #93,645 [Add to Longdo]
经典动力系统[jīng diǎn dòng lì xì tǒng, ㄐㄧㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] classical dynamical system (math. phys.) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aerodynamisch {adv}aerodynamically [Add to Longdo]
dynamisch {adv}dynamically [Add to Longdo]
thermodynamisch {adv}thermodynamically [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dynamical
   adj 1: characterized by action or forcefulness or force of
       personality; "a dynamic market"; "a dynamic speaker";
       "the dynamic president of the firm" [syn: {dynamic},
       {dynamical}] [ant: {adynamic}, {undynamic}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top