ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dyke

D AY1 K   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dyke-, *dyke*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dyke[N] เขื่อนกั้นน้ำ, Syn. embankment
dyke[N] ทำนบกั้นน้ำไม่ให้ไหลลงมาในที่ราบต่ำ
dyke[N] เลสเบี้ยน (คำสแลง)
dyke[SL] เลสเบี้ยน, See also: ผู้หญิงที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dyke(ไดคฺ) n. ดูdike

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dyke swarmกลุ่มพนัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dyke-springน้ำพุแนวพนัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dyke; dikeพนัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dyke พนัง
1) พนังหินอัคนีที่ขวางตัวอยู่ตามชั้นหินหรือหินเดิมอื่น ๆ ของเปลือกโลก ซึ่งเกิดจากหินเหลวหรือหินหนืด (magma) ที่ถูกบีบอัดอยู่ภายใน และทะลักออกมา ตามรอยร้าวของผิวโลก แล้วแข็งตัวประจุอยู่ในรอยร้าวนั้น พนังหินนี้มักมีมุมสูงชัน ในขณะที่หินเหลวแลบขึ้นมานั้น ถ้าผ่านระหว่างชั้นของหินแต่ละชนิดที่มีรอยชั้นเป็นจุดอ่อน หินเหลวจะผ่านเข้าไปประจุอยู่ระหว่างชั้นหิน และเมื่อแข็งตัวแล้วจะกลายเป้นพนังหินอัคนีที่แทรกในชั้นหิน จึงเรียกว่า พนังแทรกชั้น (sill) 2) คันดินและทรายที่เสริมให้สูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพื่อกั้นไม่ให้แม่น้ำหรือจากทะเล มหาสมุทรๆหลผ่านเข้ามาได้ เช่นการสร้างคันดินกั้นน้ำทะเลในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ท้องทะเลแห้ง ใช้ทำการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกได้ อนึ่ง ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน อาจจะสร้างคันดินกั้นน้ำมิให้น้ำทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนประชากร แถบฝั่งน้ำได้ โดยเอาทรายใส่กระสอบไปวางเรียงซ้อนสลับกันอาจช่วยลดอุทกภัยลงได้มาก [สิ่งแวดล้อม]
dykedyke, พนัง, คัน, คันกั้นน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want rustlers, cutthroats, murderers, bounty hunters desperados, mugs, pugs, thugs, nitwits, half-wits, dimwits vipers, snipers, con men, Indian agents, Mexican bandits muggers, buggerers, bushwackers, hornswagglers horse thieves, bull dykes, train robbers, bank robbers, ass kickers shit kickers and Methodists!ฉันต้องการโจรปล้นวัว พวกปาดคอ ฆาตกร นักล่าค่าหัว พวกนอกกฏหมาย พวกรีดไถ นักมวย นักเลง พวกสารพัดพิษ พวกซุ่มยิง พวกต้มตุ๋น สายสืบอินเดียนแดง โจรเม็กซิกัน Blazing Saddles (1974)
Fucking dyke!ทุเรศเอ้ย Show Me Love (1998)
The girl's got to be a dyke....ทางเพศของเธอ Valentine (2001)
Is that before you voted against me... and then called me a dyke behind my back?นั่นมันก่อนที่เธอจะยกมือต่อต้านฉัน และเรียกฉันลับหลังว่านังเบี้ยนหรือเปล่ายะ Legally Blonde (2001)
I thought you were a dyke.ผมคิดว่าคุณเป็นเลสเบี้ยน The Woodsman (2004)
So, you're not a dyke.งั้นคุณก็ไม่ใช่เลสเบี้ยน The Woodsman (2004)
"Janis lan, dyke.""Janis lan" พวกรักร่วมเพศ Mean Girls (2004)
- "Janis lan, dyke"?"Janis lan, ประหลาด"? Mean Girls (2004)
You're a dyke!เธอมันเป็นเลสเบี้ยน Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
10% dick van dyke, 20% sam malone, 40% zach braff from scrubs,10% เป็น Dick Van Dyke 20% Sam Malone 40% Zach Braff จากซีรี่ย์ส Scrubs Physical Education (2010)
Oh, uh, uh, that's Dick Van Dyke.พวกเขาลงมาจาก บันไดที่ใหญ่และยาว And Then There Were Fewer (2010)
Spare me the dyke-in-the-woods routine, Tara.หยุดใช้ลูกไม้เลสเบี้ยนกับฉันเสียที, ทาร่า I Wish I Was the Moon (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คัน[n.] (khan) EN: ridge ; earthen dyke ; dyke = dike   FR: digue [f] ; levée de terre [f]
คันดิน[n. exp.] (khan din) EN: ridge ; earthen dyke   FR: levée de terre [f] ; digue [f]
เขื่อน[n.] (kheūoen) EN: dam ; embankment ; weir ; barrage ; dike ; dyke   FR: barrage [m] ; réservoir [m] ; digue [f] ; lac de retenue [m]
เขื่อนกั้นน้ำ[n.] (kheūoen kan nām) EN: dam ; embankment ; weir ; barrage ; dike ; dyke   FR: barrage [m]
ทำนบ[n.] (thamnop) EN: dyke = dike ; embankment ; dam ; weir   FR: digue [f] ; levée de terre [f] ; barrage [m] ; déversoir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DYKE    D AY1 K
DYKES    D AY1 K S
DYKEMAN    D AY1 K M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dyke    (v) dˈaɪk (d ai1 k)
dyked    (v) dˈaɪkt (d ai1 k t)
dykes    (v) dˈaɪks (d ai1 k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lesbe {f} | Lesben {pl}dyke [slang] | dykes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レズ[, rezu] (n) (abbr) (derog) (See レズビアン,ビアン) lesbian; dyke; lesbo; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dyke
   n 1: (slang) offensive term for a lesbian who is noticeably
      masculine [syn: {butch}, {dike}, {dyke}]
   2: a barrier constructed to contain the flow of water or to keep
     out the sea [syn: {dam}, {dike}, {dyke}]
   v 1: enclose with a dike; "dike the land to protect it from
      water" [syn: {dike}, {dyke}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top