ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dying

D AY1 IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dying-, *dying*, dy
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dying(adj) กำลังจะตาย, See also: ใกล้ตาย, ป่วยหนัก, Syn. enfeebled, feeble, ill, Ant. well, healthy
dying to do something(idm) วิตกมากกับบางสิ่ง (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dying(ได'อิง) adj. กำลังจะตาย,ใกล้ตาย,ใกล้จบ.n. ภาวะใกล้จะตาย, Syn. expiring
undying(อันได'อิง) adj. ไม่รู้จักตาย,ไม่รู้จบ,ไม่สิ้นสุด,อมตะ,ถาวร., See also: undyingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
dying(adj) ใกล้ตาย,ใกล้จบ,จวนตาย,ร่อแร่
undying(adj) อมตะ,ไม่รู้จักตาย,ตลอดกาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dying declaration; death-bed declarationคำให้การขณะใกล้ตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dying without issueการตายโดยไม่มีลูก [ดู failure of issue] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dying declarationsคำให้การขณะใกล้ตาย [TU Subject Heading]
Dying Patientผู้ป่วยซึ่งทราบกำหนดการมีชีวิตอยู่ของตัวเอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dyingAncient customs are dying out quickly today.
dyingElephants are in danger of dying out.
dyingHe saved the dying child by giving his blood.
dyingHe's dying to see Seiko.
dyingI am afraid of dying.
dyingI am dying for a cold drink.
dyingI am dying to see her again.
dyingI am just dying for a Coke right now.
dyingI'm dying for a beer!
dyingI'm dying for a cold drink.
dyingI'm dying for a cup of coffee.
dyingI'm dying for frozen yogurt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มรณะ(adj) dying, See also: deceased, dead, funereal (e.g. atmosphere), Example: ญี่ปุ่นเคลื่อนย้ายทหารและเชลยศึก ไปสร้างทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแม่น้ำแคว, Thai Definition: เกี่ยวกับความตาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เฮือกสุดท้าย(adj) dying; moribund, Example: ที่หล่อนล้มพับไปเมื่อตอนเขาสิ้นใจ ก็เพราะกลิ่นตัวเฮือกสุดท้ายของเขาที่ปล่อยออกมา, Thai Definition: การหายใจครั้งสุดท้าย
การตาย(n) death, See also: dying, demise, decease, Syn. การม้วยมรณ์, การเสียชีวิต, การถึงแก่กรรม, Ant. การเกิด, Example: เราทราบข่าวการตายของเธอแล้ว
ปลาชา(n) nearly-dead fish, See also: dying fish, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ปลาที่จวนจะตาย
ปลาชา(n) nearly-dead fish, See also: dying fish, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ปลาที่จวนจะตาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[ammata] (adj) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting  FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
การเรียน[kān rīen] (n) EN: schooling ; studying ; learning ; education ; studies  FR: enseignement [m] ; éducation (scolaire) [f] ; apprentissage [m] ; formation (scolaire) [f] ; études [fpl] ; scolarité [f]
ครึ่งผีครึ่งคน[khreung phī khreung khon] (v) EN: be on the threshold of death ; be at death's door ; be on one's death bed ; be in one's last gasps ; be dying
ใกล้จะสิ้นใจ[klai ja sinjai] (x) EN: dying  FR: mourant ; à l'agonie ; à l'article de la mort ; sur le point de mourir
ใกล้จะตาย[klai ja tāi] (x) EN: dying  FR: mourant ; à l'agonie ; à l'article de la mort ; sur le point de mourir
กลัวตาย[klūa tāi] (v, exp) EN: be afraid of death ; be afraid of dying ; fear death  FR: avoir peur de mourir ; craindre la mort
มรณะ[mørana] (adj) EN: dying ; deceased ; dead ; funereal  FR: mortel ; de mort
ปลาชา[plā chā] (n, exp) EN: nearly-dead fish ; dying fish
วัยเรียน[wai rīen] (n, exp) EN: school age ; studying age ; education age  FR: âge scolaire [m]
เวลาเรียน[wēlā rīen] (n, exp) EN: school hours ; studying time ; time in school  FR: heures de cours

CMU English Pronouncing Dictionary
DYING D AY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dying (v) dˈaɪɪŋ (d ai1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奄奄一息[yān yān yī xī, ㄧㄢ ㄧㄢ ㄧ ㄒㄧ, ] dying; at one's last gasp, #29,365 [Add to Longdo]
临危[lín wēi, ㄌㄧㄣˊ ㄨㄟ, / ] dying (from illness); facing death; on one's deathbed, #35,242 [Add to Longdo]
垂死[chuí sǐ, ㄔㄨㄟˊ ㄙˇ, ] dying, #35,278 [Add to Longdo]
垂死挣扎[chuí sǐ zhēng zhá, ㄔㄨㄟˊ ㄙˇ ㄓㄥ ㄓㄚˊ, / ] dying struggle, #47,020 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aussterbenddying out [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お隠れ;御隠れ;お崩れ(iK)[おかくれ, okakure] (n) (hon) (See 隠れ・かくれ・2) passing away; dying; death [Add to Longdo]
或る時;ある時[あるとき, arutoki] (n) once (i.e. "once, when I was studying ..") [Add to Longdo]
或る日;ある日;或日(io)[あるひ, aruhi] (n) one day (e.g. "one day while studying, ..") [Add to Longdo]
遺訓[いくん, ikun] (n) dying instructions [Add to Longdo]
遺志[いし, ishi] (n) dying wish; (P) [Add to Longdo]
遺命[いめい, imei] (n,vs) will; dying instructions [Add to Longdo]
一死[いっし, isshi] (n) (1) dying; laying down one's life; (2) one out (baseball) [Add to Longdo]
一死報国[いっしほうこく, isshihoukoku] (n) dying for one's country [Add to Longdo]
隠れ[かくれ, kakure] (n-pref,n) (1) hidden; concealed; unknown; crypto-; (n) (2) (See お隠れ) passing away; dying; death [Add to Longdo]
永逝[えいせい, eisei] (n,vs) death; dying [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
学習[がくしゅう, gakushuu] learning (vs), studying, tutorial [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dying
   adj 1: in or associated with the process of passing from life or
       ceasing to be; "a dying man"; "his dying wish"; "a dying
       fire"; "a dying civilization" [ant: {nascent}]
   2: eagerly desirous; "anxious to see the new show at the
     museum"; "dying to hear who won" [syn: {anxious(p)},
     {dying(p)}]
   n 1: the time when something ends; "it was the death of all his
      plans"; "a dying of old hopes" [syn: {death}, {dying},
      {demise}] [ant: {birth}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top