ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dust cover

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dust cover-, *dust cover*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dust coverDust covers the desk.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャケット(P);ジャケツ[jaketto (P); jaketsu] (n) (1) jacket; (2) book jacket; dust cover; (P) [Add to Longdo]
ダストカバー[dasutokaba-] (n) {comp} jacket; book jacket; dust cover [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャケット[じゃけっと, jaketto] jacket, book jacket, dust cover [Add to Longdo]
ダストカバー[だすとかばー, dasutokaba-] jacket, book jacket, dust cover [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dust cover
   n 1: a paper jacket for a book; a jacket on which promotional
      information is usually printed [syn: {book jacket}, {dust
      cover}, {dust jacket}, {dust wrapper}]
   2: a large piece of cloth used to cover furniture that is not in
     use for a long period [syn: {dust cover}, {dust sheet}]
   3: a removable plastic protective covering for a piece of
     equipment

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top