ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

during

D UH1 R IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -during-, *during*, dur
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
during(prep) ในระหว่าง, Syn. while, pending

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
during(เดียว'ริง) prep. ระหว่างเวลา,ในระหว่าง
enduring(เอนดิว'ริง) adj. ทนทาน,ยืนนาน,อมตะ,ไม่ตาย, See also: enduringness n. ดูenduring, Syn. lasting

English-Thai: Nontri Dictionary
during(pre) ระหว่าง,ในระหว่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
during His (Her) Majesty's pleasureตามพระราชอัธยาศัย [ดู durante bene placito nostro] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
during His (Her) Majesty's pleasureตามพระราชอัธยาศัย [ดู durante bene placito nostro] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
during3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
duringA bat hunts food and eats at night, but sleeps during the day.
duringA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.
duringA fire broke out during that night.
duringA fire broke out during the night.
duringA friend of mine came to see me during the day.
duringAkagi sprained an ankle during practice so before the game he taped it up until it was stiff as a board.
duringAll during my trip I could not keep you out of my mind.
duringAll I want to do during the dog days is stay indoors and keep out of the sun.
duringAll our pies are baked fresh during the night for your dining pleasure the next day.
duringAll the passengers got seasick during the storm.
duringA lot of people starved during that war.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระหว่าง(prep) during, Example: ระหว่างปี 2510 ถึงปี 2532 การเลือกตั้งของอินเดียมีการโกงคะแนนเสียงเลือกตั้งมากขึ้น, Thai Definition: ระยะเวลาจากระยะหนึ่งถึงอีกระยะหนึ่ง
ระหว่าง(adv) during, See also: meanwhile, meantime, in the meantime, Example: ระหว่างการเดินทาง เขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้มากมาย, Thai Definition: เวลาที่กำลังเป็นไปอยู่
ตอนกลางคืน(n) at night, See also: during the night, in the night, by night, night-time, during nighttime, Syn. ตอนค่ำ, Ant. ตอนกลางวัน, Example: พ่อพาลูกๆ ไปดูภาพยนต์ตอนกลางคืน, Thai Definition: ช่วงเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น
ตอนกลางวัน(n) daytime, See also: during the day, in day time, Ant. ตอนกลางคืน, Example: มีโขนแสดงที่วัดโพธิ์ตอนกลางวัน, Thai Definition: ระยะเวลาตั้งแต่ย่ำรุ่งถึงย่ำค่ำ, ระยะเวลาราวๆ เที่ยง
ชั่ว(prep) throughout, See also: during, in every part of, Syn. ตลอด, สิ้น, Example: นักการทำงานมาเกือบชั่วชีวิต แต่เก็บเงินได้ไม่ถึงแสนบาท
ชั่วเวลา(n) during the time, Example: ในชั่วเวลา 25 ปี เขาก็สามารถสร้างความมั่งคั่งอย่างที่เรียกว่า รวยล้นฟ้า
ชั่วอายุคน(n) generation, See also: during one's age, Example: ประเพณีสงกรานต์มีมาหลายชั่วอายุคนแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่ว[chūa] (prep) EN: during ; for a length of time ; throughout ; in every part of  FR: durant ; à travers
ช่วงนี้[chūang nī] (n, exp) EN: during this time ; at this moment ; at this period ; lately at this time ; presently ; this moment  FR: en ce moment ; actuellement
เดือนค้างฟ้า[deūoen khāng fā] (n, exp) EN: moon that can be seen in the sky during the daytime
อึด[eut] (x) EN: enduring ; persevering ; persistent ; tough  FR: endurant ; fort ; tenace ; impassible
ฝากไข้[fākkhai] (v) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness
ฝากผีฝากไข้[fākphī-fākkhai] (v, exp) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness
จำพรรษา[jamphansā] (v) EN: stay in a Buddhist monastery during the Buddhist Lent ; stay in the Buddhist temple during the rainy season  FR: faire une retraite dans un temple bouddhique pendant la saison des pluies
ของกอง[khøngkøng] (n) EN: fruits and dry food prepared for monks during a special occasion
คงทน[khongthon] (adj) EN: enduring ; lasting ; durable ; permanent  FR: durable ; permanent
กลางคืน[klāngkheūn] (adv) EN: at night ; during the night ; in the deep of night ; nocturnal  FR: durant la nuit ; pendant la nuit ; de nuit ; la nuit ; nuitamment ; nocturne

CMU English Pronouncing Dictionary
DURING D UH1 R IH0 NG
DURING D Y UH1 R IH0 NG
DURING(2) D ER1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
during (in) djˈuəʳrɪŋ (d y u@1 r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夜里[yè lǐ, ㄧㄝˋ ㄌㄧˇ, / ] during the night; at night; nighttime, #7,357 [Add to Longdo]
生前[shēng qián, ㄕㄥ ㄑㄧㄢˊ, ] during one's life; while living; one's lifetime, #9,445 [Add to Longdo]
在这期间[zài zhè qī jiān, ㄗㄞˋ ㄓㄜˋ ㄑㄧ ㄐㄧㄢ, / ] during time; in this time [Add to Longdo]
年内[nián nèi, ㄋㄧㄢˊ ㄋㄟˋ, / ] during the current year [Add to Longdo]
正在中国访问[zhèng zài Zhōng guó fǎng wèn, ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ, 访 / ] during a trip to China [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(Ernennung) auf Lebenszeitduring good behavior (behaviour) [Add to Longdo]
tagsüberduring the day [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あやかし[ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
ありんすことば[arinsukotoba] (n) language used by the harlots of the Yoshiwara red light district during the Edo period [Add to Longdo]
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
お節;御節[おせち, osechi] (n) (See お節料理) food served during the New Year's Holidays [Add to Longdo]
お節料理(P);御節料理;おせち料理[おせちりょうり, osechiryouri] (n) food served during the New Year's Holidays; (P) [Add to Longdo]
この間(P);此の間[このあいだ(P);このかん, konoaida (P); konokan] (n-t,n-adv) (1) the other day; lately; recently; during this period; (2) (このかん only) meanwhile; in the meantime; (P) [Add to Longdo]
こま飛び;齣飛び[こまとび, komatobi] (n) (obsc) frame skipping (e.g. during video playback) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top