ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

duct

D AH1 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duct-, *duct*
English-Thai: Longdo Dictionary
productivity(n, jargon) ผลิตภาพ
preproductionขั้นตอนก่อนลงมือผลิตชิ้นงานจริง เช่น การหาข้อมูล การประชุม การไปดูสถานที่ (ถ้าต้องใช้สถานที่ในการจัดงานหรือผลิตงาน) การทำตัวอย่างชิ้นงาน (เช่น การสร้างโมเดลของสถาปนิกก่อนที่จะลงมือก่อสร้างจริง)
postproductionขั้นตอนหลังการผลิตงาน ถ้าเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์จะหมายถึง การตัดต่อ การลงเสียง การตกแต่งแสงสีในภาพยนตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นการผลิตงานด้านอื่นๆ ก็จะหมายถึงการเก็บชิ้นงานนั้นๆ ให้เรียบร้อยก่อนส่งงาน
by-product(n) ผลผลิตพลอยได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
duct(n) ท่อ, See also: หลอด, รู, ช่อง
ductile(adj) ซึ่งทำให้เป็นเส้นบางได้, See also: ซึ่งทำให้เป็นแผ่นบางได้, Syn. stretchy, elastic, tensile, Ant. taut, tight
ductility(n) การทำให้เป็นเส้นบางได้, See also: การทำให้เป็นแผ่นบางได้, Syn. pliancy, pliability, plasticity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
duct(ดัคทฺ) n. ท่อ,หลอด,ทางไหล,โพรง,คู,อกคลอง,ท่อสายเคเบิล, Syn. tube, passage
ductile(ดัค'เทิล) adj. ตีเป็นแผ่นบางได้ (โลหะบางชนิด) ,ดึงเป็นเส้นสายได้ (เช่นทอง) ,หลอมเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้,ดัดได้,ไม่เปราะ,น่วมอ่อน,เปลี่ยนรูปได้ง่าย,สอนง่าย., See also: ductility n. ดูductile ductiliness n. ดูductile, Syn. malle
abduct(แอบดัคทฺ') vt. ลักพา, ล่อลวง, ดึงห่างออกจากแกน -abduction n.,-abductor n., Syn. carry off, kidnap, shanghai, make off with, spirit away
abductorกล้ามเนื้อที่ดึงออกห่างจากแกนกลาง
adduct(อะดัคทฺ') vt. เคลื่อนหรือดึงเข้าสู่แกนร่างกาย-addductive adj.,-adduction n.
adductor(อะดัค' เทอะ) n. กล้ามเนื้อที่ดึงAdelaide (แอด' ดิเลด) ชื่อเมืองในออสเตรเลีย
aqueduct(แอค'คิวดัคทฺ) n. ท่อน้ำ,ท่อระบายน้ำ,สะพานท่อน้ำ,ทางระบายน้ำ
by-productn. ผลพลอยได้,ผลิตผลพลอยได ้
conduct(คอน'ดัคทฺ) {conducted,conducting,conducts} n. ความประพฤติ,การปฎิบัติ,การชี้นำ. vt. (คอนดัคทฺ') นำไปซึ่ง,ชักนำ. vi. นำ,ชักนำ,เป็นคนนำ, See also: conductible adj. ดูconduct conductibility n. ดูconduct, Syn. deportment, b
conductance(คันดัค'เทินซฺ) n. ความสามารถในการนำไฟฟ้า,ส่วนกลับของความต้านทานไฟฟ้ามีสัญลักษณ์ G

English-Thai: Nontri Dictionary
duct(n) ท่อ,หลอด,โพรง,ท่อน้ำในร่างกาย,คู,คลอง
ductile(adj) ทำให้โค้งได้,ดัดได้,ตีเป็นแผ่นบางได้,หลอมได้
ductless(adj) ไร้ท่อ
abduct(vt) ลักพาตัว,ชิงตัว
abduction(n) การลักพาตัว,การชิงตัว
abductor(n) ผู้ลักพา,ผู้ฉกชิง
adduct(vt) ดึงเข้าหากัน
aqueduct(n) ท่อระบายน้ำ
conduct(n) การชี้นำ,การทำ,ความประพฤติ,การปฏิบัติ
conduct(vt) ดำเนิน,ชักนำ,ชี้นำ,ปฏิบัติ,เป็นสื่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
duct๑. ท่อ๒. หลอด๓. รู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
duct๑. ท่อลม๒. ท่อ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
ductท่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
duct riserท่อลมแนวตั้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
duct shaftช่องท่อลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
duct stiffenerโลหะดามท่อลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
duct systemระบบท่อลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
duct take-offท่อลมแยก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
duct transformerท่อนท่อลมแปลงรูป [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
duct, acoustic; antrum auris; duct, auditory๑. รูหู๒. ปากรูหู [มีความหมายเหมือนกับ meatus, external acoustic; meatus, external auditory] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Duct Ectasiaท่อนมโป่งพอง [การแพทย์]
Duct Like Structureรูปร่างคล้ายท่อ [การแพทย์]
Duct Obstruction, Intrahepaticการอุดกั้นท่อน้ำดีภายในตับเอง [การแพทย์]
Duct, Commonท่อรวม [การแพทย์]
Duct, Skene'sท่อสคีน [การแพทย์]
Duct, Terminalท่อส่วนปลาย [การแพทย์]
Ductileดัดให้อ่อนได้ง่าย [การแพทย์]
Ductilityความเหนียว [การแพทย์]
Ductlessต่อมไร้ท่อ [การแพทย์]
Ductless Glandsต่อมไร้ท่อ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Duct Ectasiaเป็นสภาพเต้านมที่ไม่เป็นอันตราย (ไม่ใช่มะเร็ง) ที่เกิดขึ้นเมื่อท่อน้ำนมในขยายเต้านมและผนังข้น ซึ่งอาจทำให้ท่อที่จะกลายเป็นที่ถูกบล็อกและนำไปสู่การสร้างของเหลว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ductI was told my tear duct was blocked.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารนม[āhān nom] (n, exp) EN: dairy product  FR: produit lacté [m]
อนาจาร[anājān] (n) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency  FR: obscénité [f]
อารัมภกถา[āramphakathā] (n) EN: preface ; introduction ; foreword ; introductory words ; prologue ; preamble  FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
อวัยวะสืบพันธุ์[awaiyawa seūpphan] (n, exp) EN: reproductive organ  FR: organe reproducteur [m]
บำเพ็ญ[bamphen] (v) EN: behave ; conduct oneself ; act  FR: se comporter ; se conduire ; agir
บริษัทผู้ผลิต[børisat phūphalit] (n, exp) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator  FR: société de production [f] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
บทนำ[botnam] (n) EN: editorial  FR: éditorial [m] ; préambule [m] ; introduction [f] ; prologue [m] ; chapitre introductif [m]
ชัก[chak] (v) EN: deduct ; draw ; take a percentage
ดำเนิน[damnoēn] (v) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue  FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
ดำเนินชีวิต[damnoēn chīwit] (v, exp) EN: lead a life of ; make a living ; live ; conduct one's life  FR: mener sa vie

CMU English Pronouncing Dictionary
DUCT D AH1 K T
DUCTS D AH1 K T S
DUCTILE D AH1 K T AH0 L
DUCTLESS D AH1 K T L AH0 S
DUCTILITY D AH0 K T IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duct (n) dˈʌkt (d uh1 k t)
ducts (n) dˈʌkts (d uh1 k t s)
ductile (j) dˈʌktaɪl (d uh1 k t ai l)
ductility (n) dˈʌktˈɪlɪtiː (d uh1 k t i1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
延展性[yán zhǎn xìng, ㄧㄢˊ ㄓㄢˇ ㄒㄧㄥˋ, ] ductability, #76,709 [Add to Longdo]
延性[yán xìng, ㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, ] ductility, #85,184 [Add to Longdo]
宽胶带[kuan jiao dài, ㄎㄨㄢ˙ ㄐㄧㄠ˙ ㄉㄞˋ, / ] duct tape [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Isolierband {n}; Klebeband {n}; Metallklebeband {n}; Abdichtklebeband {n}duct tape [Add to Longdo]
Kanalfilter {m}duct filter [Add to Longdo]
Kanalstutzen {m}duct connection [Add to Longdo]
Kanalwand {f}duct wall [Add to Longdo]
Röhre {f}; Rohr {n} | Röhren {pl}; Rohre {pl}duct | ducts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
GDP[ジーディーピー, ji-dei-pi-] (n) gross domestic product; GDP [Add to Longdo]
GNP[ジーエヌピー, ji-enupi-] (n) gross national product; GNP [Add to Longdo]
IH調理器[アイエッチちょうりき, aiecchi chouriki] (n) (IH is induction heating) induction cooker [Add to Longdo]
いぶり漬け[いぶりづけ, iburiduke] (n) (See 燻りがっこ) smoked daikon pickles (famous product of Akita Prefecture) [Add to Longdo]
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P) [Add to Longdo]
くず物;屑物[くずもの, kuzumono] (n) (1) trash; junk; garbage; (2) worthless product [Add to Longdo]
つる返し;蔓返し[つるがえし, tsurugaeshi] (n) (uk) digging up, removing sprouts from, and replanting tubers (esp. of the sweet potato) to make for a bigger end product [Add to Longdo]
アキダクト;アクウダクト;アクウィダクト[akidakuto ; akuudakuto ; akuuidakuto] (n) aqueduct [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor [Add to Longdo]
コスト削減[コストさくげ, kosuto sakuge] cost reduction [Add to Longdo]
シーモス[しーもす, shi-mosu] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]
システム実動時間[システムじつどうじかん, shisutemu jitsudoujikan] system production time [Add to Longdo]
ソフトウェア製品[ソフトウェアせいひん, sofutouea seihin] software product [Add to Longdo]
プログラム実動時間[プログラムじつどうじかん, puroguramu jitsudoujikan] program production time [Add to Longdo]
プロダクションルール[ぷろだくしょんるーる, purodakushonru-ru] production rule [Add to Longdo]
完成品[かんせいひん, kanseihin] finished product [Add to Longdo]
関連製品[かんれんせいひん, kanrenseihin] related product(s) [Add to Longdo]
金属酸化膜半導体[ぞくさんかまくはんどうたい, zokusankamakuhandoutai] Metal Oxide Semiconductor, MOS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 duct
   n 1: a bodily passage or tube lined with epithelial cells and
      conveying a secretion or other substance; "the tear duct
      was obstructed"; "the alimentary canal"; "poison is
      released through a channel in the snake's fangs" [syn:
      {duct}, {epithelial duct}, {canal}, {channel}]
   2: a continuous tube formed by a row of elongated cells lacking
     intervening end walls
   3: an enclosed conduit for a fluid

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top