ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drug addict

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drug addict-, *drug addict*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drug addict(n) ผู้ติดยาเสพย์ติด, See also: ผู้เสพยา, คนติดยา, Syn. drug abuser, addict

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
drug addiction; dependence, drug; dependency, drugการติดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drug addictionพฤติกรรมการติดยา [TU Subject Heading]
Drug Addictionการติดยา [การแพทย์]
Drug addictsคนติดยาเสพติด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drug addictDrug addiction degraded many people.
drug addictDrug addiction is a cancer in modern society.
drug addictStopgap measures won't make a dent in drug addiction.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ติดยา(n) drug addict, Syn. คนติดยา, Example: พระผู้รักษาจะให้ผู้ติดยาสูบยาเสพย์ติดแล้วให้กินยาอาเจียนควบคู่ไปด้วย ในไม่ช้าก็จะอดได้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เสพยาเสพย์ติดอย่างขาดไม่ได้ ถ้าขาดจะเกิดอาการทุรนทุราย เป็นต้น
ขี้ฝิ่น(n) drug addict, See also: dope addict, Syn. ขี้ยา, คนติดฝิ่น, ผู้ติดฝิ่น, Example: พอได้เงิน พวกขี้ฝิ่นจะปรี่ไปบ้านคนขายฝิ่นทันที, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ติดฝิ่นจนไม่สามารถละเลิกได้
ขี้ยา(n) drug addict, Syn. คนติดยา, ผู้ติดยา, Example: ไล่ขี้ยาคนนั้นออกไปให้พ้นๆ หน้าฉันที, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ติดยาเสพติดอย่างเลิกไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ฝิ่น[khīfin] (n) EN: drug addict ; dope addict  FR: drogué [m]
ขี้ยา[khīyā] (n) EN: drug addict  FR: drogué [m]
คนติดฝิ่น[khon tit fin] (n, exp) EN: drug addict  FR: toxicomane [m, f] ; drogué [m] ; droguée [f]
คนติดยา[khon tit yā] (n, exp) EN: drug addict
คนติดยาเสพติด[khon tit yāsēptit] (n, exp) EN: drug addict  FR: toxicomane [m, f] ; drogué [m] ; droguée [f]
ผู้ติดยา[phū tit yā] (n, exp) EN: drug addict  FR: toxicomane [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毒瘾[dú yǐn, ㄉㄨˊ ㄧㄣˇ, / ] drug addiction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペイ患[ペイかん, pei kan] (n) (obsc) drug addict [Add to Longdo]
ペイ中[ペイちゅう, pei chuu] (n) (obsc) drug addiction [Add to Longdo]
麻薬患者[まやくかんじゃ, mayakukanja] (n) drug addict [Add to Longdo]
麻薬常習[まやくじょうしゅう, mayakujoushuu] (n) drug addiction [Add to Longdo]
麻薬中毒[まやくちゅうどく, mayakuchuudoku] (n,adj-no) drug addiction [Add to Longdo]
麻薬中毒者[まやくちゅうどくしゃ, mayakuchuudokusha] (n) drug addict; junkie [Add to Longdo]
薬中[やくちゅう, yakuchuu] (n) (abbr) (See 麻薬中毒者・まやくちゅうどくしゃ) drug addict; junkie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  drug addict
      n 1: a narcotics addict [syn: {drug addict}, {junkie}, {junky}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top